Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Warunki rozwoju dziecka w bezrobotnej rodzinie by Mind Map: Warunki rozwoju dziecka w bezrobotnej rodzinie
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Warunki rozwoju dziecka w bezrobotnej rodzinie

I.Bezrobocie jako jedno z podstawowych wykluczeń z życia społecznego

II. Wpływ bezrobocia na proces wychowania dziecka

III. Jaka jest percepcja bezrobocia u dorosłych i dzieci