Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Warunki rozwoju dziecka w bezrobotnej rodzinie by Mind Map: Warunki rozwoju dziecka w bezrobotnej rodzinie
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Warunki rozwoju dziecka w bezrobotnej rodzinie

I.Bezrobocie jako jedno z podstawowych wykluczeń z życia społecznego

II. Wpływ bezrobocia na proces wychowania dziecka

III. Jaka jest percepcja bezrobocia u dorosłych i dzieci