Integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych by Mind Map: Integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych

1. Ewolucja koncepcji niepełnosprawności

1.1. Pojęcie niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna

1.2. Prawa osób niepełnosprawnych

2. Charakterystyka stosunków koleżeńskich dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami

2.1. Istota stosunków koleżeńskich w życiu dziecka

2.2. Pozycja dzieci niepełnosprawnych w klasie

3. Teoretyczne podstawy społecznrej integracji osów niepełnosprawnych

3.1. Pojęcie integracji

3.2. Formy społecznej integracji

4. Założenia metodologiczne badań