Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych by Mind Map: Integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych

Ewolucja koncepcji niepełnosprawności

Pojęcie niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna

Prawa osób niepełnosprawnych

Charakterystyka stosunków koleżeńskich dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami

Istota stosunków koleżeńskich w życiu dziecka

Pozycja dzieci niepełnosprawnych w klasie

Teoretyczne podstawy społecznrej integracji osów niepełnosprawnych

Pojęcie integracji

Formy społecznej integracji

Założenia metodologiczne badań