Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych by Mind Map: Integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych

Ewolucja koncepcji niepełnosprawności

Pojęcie niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna

Prawa osób niepełnosprawnych

Charakterystyka stosunków koleżeńskich dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami

Istota stosunków koleżeńskich w życiu dziecka

Pozycja dzieci niepełnosprawnych w klasie

Teoretyczne podstawy społecznrej integracji osów niepełnosprawnych

Pojęcie integracji

Formy społecznej integracji

Założenia metodologiczne badań