Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ETÜN by Mind Map: ETÜN

1. Liikmed

1.1. Täisliikmed

1.2. Aktivistid

1.3. Vilistlased

2. Juhatus

2.1. Kultuur

2.1.1. Jõulupidu

2.1.2. Suve-,sügis- ja talvepäevad

2.1.3. Rebaste ristimine

2.1.4. Motivatsiooniüritused

2.1.4.1. Koolitused

2.1.4.2. Võistlused

2.1.4.3. Istumised

2.2. Haridus

2.2.1. HKT

2.2.2. Betoonitalent

2.2.3. Erialaväljasõidud

2.2.4. Töövarjupäev

2.2.5. Motivatsiooniloengud

2.2.6. Lõputööd ja teadus

2.3. Turundus ja kommunikatsioon

2.3.1. Reklaammaterjalid

2.3.2. Infokanalid

2.3.2.1. Facebook

2.3.2.2. Koduleht

2.3.2.3. Nädalakirjad

2.3.3. Meened

2.3.4. Turundusplaan

2.3.5. Koostöö TKOga

2.3.5.1. Avatud uksed

2.3.5.2. Teeviit

2.3.5.3. Koolide külastused

2.3.6. Rahvusvahelised suhted

2.4. Esimees

2.4.1. Teaduskond

2.4.1.1. Teaduskonnanõukogu

2.4.1.2. Õppekavakomisjon

2.4.2. Erialaliidud

2.4.3. Rahalised sponsorid

2.4.4. Rahataotlused

2.4.5. Raamatupidaja

2.4.6. BuildIT

2.4.6.1. Projektijuht

2.4.6.2. Rahvusvahelised suhted