At undervise i samfundsfag

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
At undervise i samfundsfag by Mind Map: At undervise i samfundsfag

1. Kompetencemål

1.1. Politik

1.1.1. Demokrati

1.1.2. Det politiske system

1.1.3. Politiske partier og ideologier

1.1.4. Medier og politik

1.1.5. EU og Danmark

1.1.6. International politik

1.2. Økonomi

1.2.1. Privatøkonomi

1.2.2. Velfærdsstater

1.2.3. Samfundsøkonomiske sammenhænge

1.2.4. Markedsøkonomi og blandingsøkonomi

1.2.5. Økonomisk vækst og bæredygtighed

1.3. Sociale og kulturelle forhold

1.3.1. Socialisering

1.3.2. Kultur

1.3.3. Social differentiering

1.4. Samfundsfaglige metoder

1.4.1. Undersøgelsesmetoder

1.4.2. Formidling

1.4.3. Sprog og skriftsprog

1.4.4. Informationssøgning

1.4.5. Statistik

2. De tværgående emner

2.1. Sproglig udvikling

2.1.1. Begrebsforståelse

2.1.2. Anvendelse af begreber

2.1.3. Forståelse af teksttyper

2.2. Ordkendskab

2.2.1. Fortrolighed med sproget

2.2.2. Sproglige virkemidler

2.2.3. Analyse og fortolkning

2.2.4. Diskussion

2.3. Tekster formål og struktur

2.3.1. Genre kendskab

2.4. It og medier

2.4.1. Kildekritik

2.4.2. Kommunikation

2.4.3. Anvendelse af digitale medier

2.5. Innovation og entreprenørskab

2.5.1. Handling

2.5.2. Omverdensforståelse

2.5.3. Stillingtagen