MALAYSIA BERDAULAT

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MALAYSIA BERDAULAT by Mind Map: MALAYSIA BERDAULAT

1. Gagasan Persekutuan Malaysia

1.1. IDEA PEMBENTUKAN

1.1.1. IDEA TUNKU ABDUL RAHMAN

1.1.2. BEBASKAN

1.1.2.1. SARAWAK

1.1.2.2. SABAH

1.1.2.3. SINGAPURA

1.1.2.4. BRUNEI

1.1.3. MENJADI KENYATAAN PADA 16 SEPTEMBER 1963

1.2. CADANGAN TUNKU

1.2.1. Majlis Makan Tengah hari Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara

1.2.2. Hotel Adelphi Singapura

1.3. MATLAMAT PEMBENTUKAN

1.3.1. Mempercepat Kemerdekaan

1.3.2. Keseimbangan Kaum

1.3.3. Memajukan sosioekonomi

1.3.4. Keselamatan / Kestabilan Kaum

2. Perjanjian&Pengisytiharaan Persekutuan Malaysia

2.1. KE ARAH PEMBENTUKAN

2.1.1. 27 Mei 1961

2.1.1.1. Gagasan Persekutuan Malaysia

2.1.2. Julai 1961

2.1.2.1. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia

2.1.3. Feb-Apr 1962

2.1.3.1. Suruhanjaya Cobbold

2.1.4. Ogos 1962

2.1.4.1. Jawatankusa Antara Kerajaan

2.1.5. Sept 1962

2.1.5.1. Referendum Singapura

2.2. PENGISTIHARAAN PEMBENTUKAN

2.2.1. Rakyat Sabah Mengemukakan 20 tuntutan

2.2.2. 9 Julai 1963 Perjanjian Persekutuan Malaysia Ditandatangani di Malborough House London

2.3. KONFRONTASI / PERDAMAIAN

2.3.1. Indonesia dan Filipina menentang gagasan Malaysia

2.3.2. usaha perdamaian

2.3.2.1. Rundingan di Tokyo

2.3.2.2. sidang Kemuncak Di Manila

2.4. PEMISAHAN SINGAPURA

2.4.1. Masalah ekonomi

2.4.2. Konsep Malaysian Malaysia

2.4.3. Pertikaian parti Perikatan-PETIR

3. Reaksi Pembentukan Malaysia

3.1. NEGERI TERLIBAT

3.1.1. Persekutuan Tanah Melayu

3.1.1.1. semua parti bersetuju

3.1.2. Brunei

3.1.2.1. A.M.Azhari punca Brunei menarik diri

3.1.3. Singapura

3.1.3.1. menyertai gagasan Malaysia

3.1.4. Sabah

3.1.4.1. menyertai gagasan Malaysia

3.1.5. Sarawak

3.1.5.1. menyertai gagasan Malaysia

3.2. NEGARA JIRAN

3.2.1. Indonesia

3.2.1.1. PKI punca Indonesia melancarkan konfrontasi

3.2.2. Filipina

3.2.2.1. mendakwa sabah kepunyaan Kesultanan Sulu

3.3. NEGARA BARAT

3.3.1. Britian

3.3.1.1. menyokong pembentukan

3.3.2. Amerika Syarikat

3.3.2.1. menyokong pembentukan

4. Tokoh Terlibat

4.1. TUNKU ABDUL RAHMAN

4.2. Lee Kuan Yew

4.3. Donald Stephens

4.4. Tun Datu Mustapha