MALAYSIA YANG BERDAULAT

Keep track of all your to-dos for school with this template. You can turn all assignments into tasks using the task widget, set priorities, deadlines and mark progress.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MALAYSIA YANG BERDAULAT by Mind Map: MALAYSIA YANG BERDAULAT

1. Reaksi Pembentukan Persekutuan Malaysia

1.1. Negeri Terlibat (Menyokong Gagasan Malaysia)

1.1.1. Persekutuan Tanah Melayu

1.1.2. Singapore

1.1.3. Sabah

1.1.4. Sarawak

1.1.5. Brunei

1.2. Negara Jiran (Menentang Gagasan Malaysia)

1.2.1. Indonesia

1.2.2. Filipina

1.3. Negara Barat (Menyokong Gagasan Malaysia)

1.3.1. Britain

1.3.2. Amerika Syarikat

2. Perjanjian dan Pengisytiharan Persekutuan Malaysia

2.1. Langkah Pembentukan

2.1.1. 27 Mei 1961- Gagasan Persekutuan Malaysia

2.1.1.1. Dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman

2.1.2. Sept.1962- Referendum Singapura

2.1.2.1. tinjau pendapat penduduk Singapura.

2.1.2.2. Penduduk Singapura bersetuju

2.1.3. Ogos 1962 – Jawatankuasa antara Kerajaan (JAK)

2.1.4. Feb-Apr 1962 – Suruhanjaya Cobbold

2.1.4.1. Hasil laporan rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju

2.1.5. Ogos 1963- Suruhanjaya PBB

2.1.6. 16 September 1963-

2.1.6.1. Perisytiharan Persekutuan Malaysia

2.1.7. Julai 1961- JPPM

2.1.7.1. beri penerangan kpd pemimpin Sarawak & Sabah

2.2. Pengisytiharan Malaysia

2.2.1. Perlembagaan Persekutuan Malaysia digubal

2.2.2. Rakyat Sabah kemukakan Tuntutan 20 Perkara

2.2.3. Pada 9 Julai 1963, Perjanjian Persekutuan Malaysia ditandatangani di Malborough House, London.

2.2.4. Isi perjanjian dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia

2.3. Konfrontasi dan Perdamaian

2.3.1. Usaha ke Arah Perdamaian Malaysia-Indonesia

2.3.1.1. Rundingan Tidak Rasmi di Tokyo (Mei 1963)

2.3.1.2. Sidang Kemuncak di Manila (30/7 - 5 Ogos 1963)

2.3.1.3. Persidangan di Bangkok (Februari 1964)

2.3.1.4. Persidangan di Tokyo (Jun 1964)

2.4. Pemisahan Singapura

2.4.1. Faktor pemisahan Singapura dari Malaysia

2.4.1.1. Masalah Ekonomi

2.4.1.2. Konsep Malaysian Malaysia

2.4.1.3. Pertikaian Parti Perikatan - PETIR

2.4.1.4. Rusuhan Kaum

3. Gagasan Persekutuan Malaysia

3.1. Idea pembentukan

3.1.1. Tunku Abdul Rahman kemukakan gagasan MalaysiaTunku Abdul Rahman kemukakan gagasan Malaysia

3.1.2. Idea mendapat sambutan positif

3.1.3. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia ditubuhkan

3.1.4. JPPM adakan rundingan dgn pemimpin

3.2. Matlamat Pembentukan

3.2.1. Keseimbangan kaum

3.2.1.1. imbangi penduduk Melayu dan bumiputera

3.2.2. Memajukan sosioekonomi

3.2.2.1. Mewujudkan pasaran ekonomi yang lebih luas.

3.2.2.2. Hapuskan sekatan cukai

3.2.2.3. Memudahkan usaha untuk menarik pemodal luar.

3.2.2.4. Majukan taraf hidup rakyat Sarawak, Sabah dan Brunei

3.2.2.5. Menyatukan sumber tenaga manusia dan sumber asli di kalangan negeri dalam persekutuan

3.2.3. Keselamatan dan kestabilan negara

3.2.3.1. Selamatkan Singapura dan Sarawak daripada jatuh ke tangan komunis

3.2.4. Mempercepat kemerdekaan

3.2.4.1. cepatkan kemerdekaan Singapura, Sarawak,Sabah dan Brunei