SEJARAH BAB7~MALAYSIA BERDAULAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SEJARAH BAB7~MALAYSIA BERDAULAT by Mind Map: SEJARAH BAB7~MALAYSIA BERDAULAT

1. MATLAMAT PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

2. JALUR GEMILANG

3. Idea pembentukan Persekutuan Malaysia

4. 1. Tunku Abdul Rahman mengemukakan gagasan Persekutuan Malaysia dalam majlis makan tengah hari Persatuan Wartawan-wartawan Luar Asia Tenggara di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961.2. Idea mendapat sambutan positif 3. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ditubuhkan. 4 JPPM berperanan mengadakan rundingan dgn pemimpin wilayah yang terlibat 5. Tunku Abdul Rahman bawa usul gagasan

5. Mempercepat kemerdekaan

6. Keseimbangan kaum

7. Memajukan sosioekonomi

8. Keselamatan dan kestabilan negara

9. Langkah ke arah pembentukan Persekutuan Malaysia

10. 1. 27 Mei 1961- Gagasan Persekutuan Malaysia Dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman 2. Julai 1961- Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) memberi penerangan kepada pemimpin Sarawak dan Sabah. 3. Feb-Apr 1962 – Suruhanjaya Cobbold meninjau pandangan penduduk di Sarawak dan Sabah. Hasil laporan ini rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia. 4. Ogos 1962 – Jawatankuasa antara Kerajaan (JAK) bincang hak dan kepentingan Sabah, Sarawak dan Brunei untuk dimasukkan dalam perlembagaan. Hasil laporannya, tuntutan 20 Perkara Sabah dicadangkan & dimasukkan dalam perlembagaan. 5. Sept.1962- Referendum Singapura meninjau pendapat penduduk Singapura. Penduduk Singapura bersetuju 6. Ogos 1963- Suruhanjaya PBB meninjau semula pandangan penduduk Sarawak dan Sabah atas permintaan Indonesia dan Filipina. Penduduk Sarawak dan Sabah berhasrat menyertai Persekutuan Malaysia. 7. 16 September 1963- Perisytiharan Persekutuan Malaysia

11. Konfrontasi dan perdamaian1. Apabila Persekutuan Malaysia diisytiharkan, Indonesia dan Filipina enggan iktiraf Malaysia 2. Indonesia melancarkan konfrontasi. 3. Filipina menunjukkan reaksi yang sama 4 tentera Indonesia menceroboh kawasan di Semenanjung, Sarawak dan Sabah. 5. pemimpin Malaysia dan Indonesia tetap meneruskan usaha perdamaian. 6. Malaysia membuat bantahan rasmi terhadap pencerobohan tentera Indonesia kepada PBB melalui Tun Dr. Ismail bin Abdul Rahman, Menteri Keselamatan Dalam Negeri pada ketika itu. 7. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak dapat bertindak kerana dihalang oleh kuasa veto Rusia. Rusia bertindak sedemikian kerana mempunyai hubungan baik dengan Indonesia. 8. Kerajaan menyusun semula Pasukan Pertahanan Tempatan (PPT) atau dikenali Askar Wataniah. 9. Rakyat tempatan menyertai PPT untuk mempertahankan negara daripada pencerobohan tentera Indonesia. 10. Malaysia mendapat sokongan tentera dr negara Komanwel spt Britain, Australia, New Zealand dan Kanada 11. Rakyat Malaysia bersatu dalam menghadapi konfrontasi 12. Konfrontasi terhadap Malaysia semakin kendur apabila tentera Indonesia di bawah pimpinan Jeneral Soehartoberjaya ambil alih kuasa daripada Presiden Soekarno selepas peristiwa Gestapo 30 September. 13. Gestapo 30 September merupakan percubaan rampasan kuasa oleh PKI di Indonesia. 14. Dalam peristiwa itu, D.N. Aidit iaitu pemimpin PKI terbunuh. 15 Perjanjian pemulihan hubungan antara Malaysia dengan Indonesia ditandatangani pada bulan Ogos 1966. 16. Filipina memulihkan hubungan dengan Malaysia.

12. Usaha ke Arah Perdamaian Malaysia-Indonesia

13. Rundingan Tidak Rasmi di Tokyo (Mei 1963)

14. Sidang Kemuncak di Manila (30 Julai – 5 Ogos 1963)

15. Persidangan di Bangkok (Februari 1964)

16. Persidangan di Tokyo (Jun 1964)

17. Faktor pemisahan Singapura dari Malaysia

18. Masalah Ekonomi

19. Konsep Malaysian Malaysia

20. Pertikaian Parti Perikatan – PETIR

21. Rusuhan Kaum