Piian ammatillisen opettajuuden verkostokaavio. Sisältää vahvuudet/kehittämistarpeet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Piian ammatillisen opettajuuden verkostokaavio. Sisältää vahvuudet/kehittämistarpeet by Mind Map: Piian ammatillisen opettajuuden  verkostokaavio. Sisältää vahvuudet/kehittämistarpeet

1. Oppilaitokset

1.1. HAMK

1.1.1. Amo1

1.1.2. Muut oppilaat

1.1.3. opettajat

1.1.4. Opintojaksot

1.1.4.1. Verkkoympäristö

1.1.4.2. Opettajana kehittyminen

1.1.4.3. Opetusharjoittelu

1.1.4.4. OOA

1.1.4.5. Opiskelijan ohjaus ja erityinen tuki

1.1.4.6. OTY

1.1.4.7. Koulutuksen yhteistyöverkostot

1.2. Turun Amk

1.2.1. Yamk_kliiniset asiantuntijat

1.3. Winnova

1.3.1. Ohjaava ope

1.3.2. Muut hlö kunta

1.3.3. Oppilaat

1.4. Sakk

1.4.1. Sijaisuuksien kysely Ivalosta

1.5. Raseko

1.6. Salon seudun ammattiopisto

2. työpaikat

2.1. Pöytyän kttn ky

2.2. Naantalin kaupunki

2.3. Nyk. ta Perusturvakuntayhtymä Akseli

2.3.1. Johtava hoitaja

2.3.1.1. Itsensä markkinointi

2.3.1.1.1. Uudet työtehtävät?

2.4. Jyväskylän kaupunki

2.5. Inarin kunta

2.6. Tulevaisuudessa opetusalan työt, toivottavasti.

3. Perhe

3.1. Puoliso/ puolison ta

3.2. Suku. ystävät

4. Valtakunnalliset koulutukset

4.1. uusia suhteita

5. Urheiluseura

5.1. SBS Wirmo

6. kehittymistavoitteet verkostoitumisessa

6.1. kansainvälisiä kontakteja ei ole tällä hetkellä

6.2. uusien kontaktimuotojen miettiminen/käyttöönotto

6.3. ajan käytön hallinta

6.4. systemaattisempaa

7. omat vahvuudet verkostoitumisessa

7.1. Osaamisen markkinointi

7.1.1. sähköpostitse

7.1.2. puhelimitse

7.1.3. tapaamiset

7.2. positiivinen elämänasenne

7.3. periksiantamattomuus

7.4. sosiaalisuus

7.5. aktiivisuus

8. Muu taho

8.1. kirjastot

8.2. sydänliitto

8.3. Astmaliitto

8.4. Heli

8.5. apteekit