Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อาหาร by Mind Map: อาหาร

1. กล้วย

1.1. กล้วยหอม

1.2. กล้วยแขก

1.3. กล้วยน้ำว้า

2. ก๋วยเตี๋ยว

2.1. เส้นเล็กต้มยำ

2.2. เส้นใหญ่

2.3. เส้นหมี่

2.4. น้ำตก

2.5. หมี่หยก

3. ข้าวราดแกง

3.1. แกงจืด

3.2. แกงเหลือง

3.3. แกงกะทิ

3.4. แกงเขียวหวาน

4. พิชซ่า

5. ตามสั่ง

5.1. ข้าวผัดรวมมิตร

5.2. ข้าวมันไก่

5.3. ข้าวขาหมู

5.4. ข้าวหมกไก่

5.5. อื่นๆ

6. เคเอฟซี

7. ชาบู

8. MK