Vergaderen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vergaderen by Mind Map: Vergaderen

1. Overlegvormen

1.1. Teamvergadering

1.2. Leerlingvergadering

1.3. Werkgroepoverleg

1.4. Themavergadering

1.5. Deelteamvergadering

1.6. Rapportvergadering

2. Kenmerken van een vergadering

2.1. Voorzitter

2.2. Onderwerpen

2.3. Notulist

2.4. Deelnemers

2.5. Afspraak

2.6. Formele status

3. De agenda

3.1. Datum

3.2. Onderwerpen

3.3. De begin en eindtijd

3.4. Bespreking notule vorige keer

3.5. Mededelingen

3.6. Ingekomen en verzonden stukken

3.7. WVTTK (Wat Verder Ter Tafel Komt)

3.8. Rondvraag

3.9. Sluiting