psychologia rozwojowa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
psychologia rozwojowa by Mind Map: psychologia rozwojowa

1. 1.OKRES PRZEDSZKOLNY

1.1. Sfera rozwoju fizycznego

1.2. Rozwój poznawczy

1.3. Rozwój emocjonalno-społeczny

1.4. Wskaźniki sugerujące pewne problemy z dzieckiem

1.4.1. Dysleksja rozwojowa

2. 2.OKRES SZKOLNY

2.1. Rozwój poznawczy

2.2. Rozwój emocjonalno-społeczny

3. 3.OKRES DORASTANIA

3.1. Rozwój somatyczny

3.2. Rozwój poznawczy

3.3. Rozwój emocjonalny