Terroryzm jako największe zagrożenia współczesnych demokracji.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Terroryzm jako największe zagrożenia współczesnych demokracji. by Mind Map: Terroryzm jako największe zagrożenia współczesnych demokracji.

1. Podmiot i przedmiot czynu terrorystycznego.

1.1. Państwowy-wymierzony w państwo

1.2. Antypaństwowy- wymierzony w system, instytucje państwowe- dążenie do obalenia systemu

1.3. Pospolity- wymierzony w jednostki lub grupy obywateli

1.4. Międzynarodowy- wymierzony w obywateli lub panstwo inne niż to z którego pochodzą terroryści

2. Ideologia

2.1. Lewicowy- obiektem jest państwo lub ustrój

2.2. Prawicowy- wymierzony w pewne grupy społeczne

3. Ze względu na nastawienie separatystyczne

3.1. O podłożu nacjonalistycznym- mniejszości narodowe

3.2. O podłożu religijnym- ze względów religijnych

4. Czynniki wpływające na rozwój terroryzmu po zimnej wojnie

4.1. Koniec ładu dwubiegunowego

4.2. Osłabienie państw- pogorszenie sytuacji ekonomicznej (Indonezja, Egipt)

4.3. Globalizacja- łatwiejsza komunikacja

4.4. Pogłębienie się różnic rozwojowych (biedny wschód i bogaty zachód)

4.5. Przemiany jakościowe działań terrorystycznych- dążą do tego by zgorszyć społeczeństwo i osiągnąć za wszelką cenę swój cel. Zmiana metod działania

5. Cel zamachów terrorystycznych:

5.1. Władza rządowa

5.2. Policja i wojsko- osłabić służby państwowe i zastraszyć obywateli

5.3. Przedsiębiorcy-dla zysku

5.4. Ludność cywilna- dobry efekt

6. Rodzaje i metody ataków terrorystycznych:

6.1. Zamach na życie

6.2. Zamach bombowy

6.3. Uprowadzenie pojazdów- celem jest zysk

6.4. Uprowadzenie osoby

6.5. Zakładnicy- znane jest miejsce pobytu, chodzi o rozgłos

6.6. Użycie broni- ABC ( atomowej, biologicznej, chemicznej)

6.7. Broń binarna- złożona z dwóch składników, które osobno nie są groźne i nie wzbudzają podejrzeń