Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Terroryzm jako największe zagrożenia współczesnych demokracji. by Mind Map: Terroryzm jako największe zagrożenia współczesnych demokracji.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Terroryzm jako największe zagrożenia współczesnych demokracji.

Podmiot i przedmiot czynu terrorystycznego.

Państwowy-wymierzony w państwo

Antypaństwowy- wymierzony w system, instytucje państwowe- dążenie do obalenia systemu

Pospolity- wymierzony w jednostki lub grupy obywateli

Międzynarodowy- wymierzony w obywateli lub panstwo inne niż to z którego pochodzą terroryści

Ideologia

Lewicowy- obiektem jest państwo lub ustrój

Prawicowy- wymierzony w pewne grupy społeczne

Ze względu na nastawienie separatystyczne

O podłożu nacjonalistycznym- mniejszości narodowe

O podłożu religijnym- ze względów religijnych

Czynniki wpływające na rozwój terroryzmu po zimnej wojnie

Koniec ładu dwubiegunowego

Osłabienie państw- pogorszenie sytuacji ekonomicznej (Indonezja, Egipt)

Globalizacja- łatwiejsza komunikacja

Pogłębienie się różnic rozwojowych (biedny wschód i bogaty zachód)

Przemiany jakościowe działań terrorystycznych- dążą do tego by zgorszyć społeczeństwo i osiągnąć za wszelką cenę swój cel. Zmiana metod działania

Cel zamachów terrorystycznych:

Terroryści są źli i najczęściej atakują bezbronne osoby.

Władza rządowa

Policja i wojsko- osłabić służby państwowe i zastraszyć obywateli

Przedsiębiorcy-dla zysku

Ludność cywilna- dobry efekt

Rodzaje i metody ataków terrorystycznych:

Zamach na życie

Zamach bombowy

Uprowadzenie pojazdów- celem jest zysk

Uprowadzenie osoby

Zakładnicy- znane jest miejsce pobytu, chodzi o rozgłos

Użycie broni- ABC ( atomowej, biologicznej, chemicznej)

Broń binarna- złożona z dwóch składników, które osobno nie są groźne i nie wzbudzają podejrzeń