Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lyd by Mind Map: Lyd

1. Svingninger

1.1. Bølger

1.1.1. længdebølger(trykvariationer)

1.1.2. Molekyler der skubber til hinanden

1.1.3. Udbredelse på langs af bevægelsesretningen

2. Lydtyper

2.1. Tone

2.1.1. Giver en regelmæssig grundtone med konstante frekvenser

2.2. klang

2.2.1. Giver en samling af toner, hvor hver tone har en konstant frekvens

2.3. Støj

2.3.1. Lange uregelmæssige kurver, forskellige frekvenser og amplituder

2.4. Brag

2.4.1. Kort pludselig kurve med stor amplitude

3. Mennesket

3.1. Ultralyd(lyde over 20000 Hz)

3.2. 17 Hz - 20000 Hz(menneskelige frekvensområde)

3.3. Infralyd(lyden imellem 0 -17 Hz)

4. Ekko

4.1. Refleksion af lyd

4.2. for at kunne høre hele ord skal man være 50 meter fra refleksionsfladen

4.3. Ekkolod(ultralyd fra et skib mod bunden af havet)

4.4. Sonar(bruges i ubåde og krigsskibe)

4.5. Ultralydsskanninger

5. Resonans

5.1. Fjernelse af tandsten

5.2. Sprængning af nyresten(trykbølger

5.3. Alle akustiske instrumenter

5.4. 2 svingende systemer med samme egenfrekens der afgiver energi til hinanden

6. Øret

6.1. Selve tragten opfanger lyden

6.2. Lyden bevæger sig igennem ørergangen

6.3. lyden rammer trommehinden

6.4. trommehinden aktiverer først hammeren, derefter ambolten og til sidst stigbøjlen

6.5. 20 gange forstærket aktiverer stigbøjlen det ovale vindue

6.6. Bag det ovale vindue er sneglen der er fyldt med væske og fimrehår

6.7. Fimrehårene sættes i svingninger i forhold til frekvensområder. Dybe toner påvirker de længste fimrehår og høje toner påvirker de korteste

6.8. Fimrehårenes svingninger sendes som elektriske impulser videre til hørenerven, som sender impulserne til hjerne der omsættet lyden til noget for os forståeligt.

7. Lydens hastighed er 343 meter pr. sek. ved 20 grader celsius