ETISK? - FRIHET OG ANSVAR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ETISK? - FRIHET OG ANSVAR by Mind Map: ETISK? - FRIHET OG ANSVAR

1. ÆRE

1.1. GUD

1.1.1. 1.kor 10:31

1.1.2. Daniel

1.1.2.1. Dan 3:18

1.1.3. Kol 3:23

2. MAKT/OPPBYGGE

2.1. OVER MEG

2.1.1. 1.kor 10:23

2.1.1.1. BYGGE OPP

2.1.2. 1.kor 6:12

2.1.3. Luk 8:14

2.1.3.1. Nytelse

2.1.3.2. Rikdom

2.1.3.3. Nytelse

2.2. VOKSE

2.2.1. Rom 12:2

2.3. Ny skapning

2.3.1. EF 4-5

3. FORLEDE

3.1. ANDRE

3.1.1. FALL

3.1.2. 1.kor 10:24.28

3.1.3. 1.kor 8:11-12

4. REPRESENTERE

4.1. HELLIG

4.1.1. 1.pet 2:5

4.2. VINNE

4.2.1. 1.kor10:32-33

4.2.2. Jøde for jøde

4.2.2.1. 1.kor 9:20

4.3. VITNE

4.3.1. 1.pet 2:11-12

5. ELSKE GUD

5.1. 1-3 BUD

6. ELSKE MENNESKER

6.1. 4-10 BUD