Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Przemoc i agresja w szkole, jako forma współżycia społecznego w opinii uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej by Mind Map: Przemoc i agresja w szkole, jako forma współżycia społecznego w opinii uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Przemoc i agresja w szkole, jako forma współżycia społecznego w opinii uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej

Agresja, jako forma przystosowania biologicznego i społecznego

Teorie klasyczne

Teorie współczesne

Teorie etologiczne

Teorie społecznego uczenia się zachowań agresywnych

Przemoc i agresja w szkole

Podmiot i przedmiot agresywnego zachowania się

Rodzaje, przejawy i formy zachowań agresywnych

Przemoc w środowisku szkolnym

Przemoc wśród uczniów

Przemoc w relacjach nauczyciel-uczeń

Przyczyny i uwarunkowania zachowań agresywnych w procesie wychowania

źródła i czynniki wpływające na kształtowanie się postaw agresywnych

źródła genetyczne

Czynniki społeczne

Skutki przemocy i sposoby jej przeciwdziałania

Problemy badawcze

Hipotezy teoretyczne

Zmienne i wskaźniki

Zmienne zależne

Zmienne niezależne

Wskaźniki zmiennej zależnej

Wskaźniki zmiennej niezależnej

Przebieg badania i metoda badań

Osoby badane