Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Przemoc i agresja w szkole, jako forma współżycia społecznego w opinii uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej by Mind Map: Przemoc i agresja w szkole, jako forma współżycia społecznego w opinii uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Przemoc i agresja w szkole, jako forma współżycia społecznego w opinii uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej

Agresja, jako forma przystosowania biologicznego i społecznego

Teorie klasyczne

Teorie współczesne

Przemoc i agresja w szkole

Podmiot i przedmiot agresywnego zachowania się

Rodzaje, przejawy i formy zachowań agresywnych

Przemoc w środowisku szkolnym

Przyczyny i uwarunkowania zachowań agresywnych w procesie wychowania

źródła i czynniki wpływające na kształtowanie się postaw agresywnych

Skutki przemocy i sposoby jej przeciwdziałania

Problemy badawcze

Hipotezy teoretyczne

Zmienne i wskaźniki

Zmienne zależne

Zmienne niezależne

Wskaźniki zmiennej zależnej

Wskaźniki zmiennej niezależnej

Przebieg badania i metoda badań

Osoby badane