Rola aktywności ruchowej dziecka w terapii zaburzeń zachowania w opinii nauczycili szkół podstawo...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rola aktywności ruchowej dziecka w terapii zaburzeń zachowania w opinii nauczycili szkół podstawowych by Mind Map: Rola aktywności ruchowej dziecka w terapii zaburzeń zachowania w opinii nauczycili szkół podstawowych

1. Metodologiczne podstawy badań włsnych

2. Aktywność ruchowa jako czynnik rozwoju

2.1. rozwój dziecka od narodzin do 6 roku życioa

2.2. rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

2.3. rozwój dziecka w wielu 7 - 12 lat

3. Szkoła jako czynnik ograniczający ekspresię ruchową dziecka

3.1. Instytucjinalizacia placówki szkolnej

3.2. podejście nauczyciela oraz jego kwalifikacje

4. Problemy Badawcze

5. Analiza Wyników badań własnych

6. Przebieg badań

7. zaburzenia zachowanie i formy terapii

7.1. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo

7.2. dzieci lękliwe i nieśmiałe

7.3. dzieci zahamowane psychoruchowo

8. Agresja wczesnodziecięca jako przykład zaburzeń zachowania

8.1. Rodzaje agresji i jej źródła

8.2. Agresjia wczesnodziecięca

8.3. Aktywność ruchowa jako czynnik terapeutyczny