Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Funkcjonowanie dziecka w rodzinie alkoholiczej-studium przypadku by Mind Map: Funkcjonowanie dziecka w rodzinie alkoholiczej-studium przypadku
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Funkcjonowanie dziecka w rodzinie alkoholiczej-studium przypadku

I. Terminologia i probematyka dotycząca rodziny alkoholiczej

I.1.Podstawowa terminologia dotycząca tematu

I.2.Wpływ rodziny dysfunkcyjnej na zachowanie się dziecka

II. Założenie badawcze pracy

II.1.Cele i przedmiot badań

II.2.Pytania badawcze

II.3.Metody i techniki badawcze

II.4.Organizacja i teren badań

III. Analiza wyników badań