Funkcjonowanie dziecka w rodzinie alkoholiczej-studium przypadku

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Funkcjonowanie dziecka w rodzinie alkoholiczej-studium przypadku by Mind Map: Funkcjonowanie dziecka w rodzinie alkoholiczej-studium przypadku

1. I. Terminologia i probematyka dotycząca rodziny alkoholiczej

1.1. I.1.Podstawowa terminologia dotycząca tematu

1.2. I.2.Wpływ rodziny dysfunkcyjnej na zachowanie się dziecka

2. II. Założenie badawcze pracy

2.1. II.1.Cele i przedmiot badań

2.2. II.2.Pytania badawcze

2.3. II.3.Metody i techniki badawcze

2.4. II.4.Organizacja i teren badań

3. III. Analiza wyników badań