Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Funkcjonowanie dziecka w rodzinie alkoholiczej-studium przypadku by Mind Map: Funkcjonowanie dziecka w rodzinie alkoholiczej-studium przypadku
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Funkcjonowanie dziecka w rodzinie alkoholiczej-studium przypadku

I. Terminologia i probematyka dotycząca rodziny alkoholiczej

I.1.Podstawowa terminologia dotycząca tematu

I.2.Wpływ rodziny dysfunkcyjnej na zachowanie się dziecka

II. Założenie badawcze pracy

II.1.Cele i przedmiot badań

II.2.Pytania badawcze

II.3.Metody i techniki badawcze

II.4.Organizacja i teren badań

III. Analiza wyników badań