Forum của trường

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Forum của trường by Mind Map: Forum của trường

1. Không gian riêng

1.1. Khóa ....

1.1.1. A1

1.1.2. ...

1.1.3. A16

1.2. Khóa ....

1.2.1. A1

1.2.2. ...

1.2.3. A16

1.3. Khóa ....

1.3.1. A1

1.3.2. ...

1.3.3. A16

1.4. Khóa ....

1.4.1. A1

1.4.2. ...

1.4.3. A16

2. Khu giải trí

2.1. CLUBS

2.2. Soft

2.3. Games (or E-Sport)

2.4. Sport

2.5. Music

2.6. Movies

2.7. Others - chém gió

3. Phần thông tin chung

3.1. Tin tức - event của trường

3.1.1. VD: Đi tham quan ...

3.1.2. Khai giảng năm học ...

3.1.3. Đón chào đại biểu ...

3.2. Thông báo của Forum

3.2.1. Tuyển người

3.2.2. Góp ý, hỏi đáp

3.2.3. ...

4. Phần học hành, chia sẻ kiến thức

4.1. Khoa học tự nhiên

4.1.1. Toán

4.1.2. Lý

4.1.3. Hóa

4.2. Khoa học xã hội

4.2.1. Văn

4.2.2. Sinh

4.2.3. Sử

4.2.4. Địa

4.3. Ngoại ngữ

4.3.1. Anh

4.3.2. Pháp

4.4. Các môn khác