Адвокатський запит

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Адвокатський запит by Mind Map: Адвокатський запит

1. Відповідальність

1.1. ч. 5 ст. 212-3 КУпАП

1.1.1. Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

1.2. Хто скаладає протокол

1.2.1. голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатів (п.9-1 ст. 255 КУпАП)

1.3. Хто розглядає адміністративний матеріал

1.3.1. Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів (221 КУпАП)

2. Строк надання відповіді

2.1. Загальний

2.1.1. пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту

2.2. Спеціальний

2.2.1. якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних

2.2.2. строк може бути продовжено до двадцяти робочих днів

2.2.3. обґрунтування причин продовження письмово повідомляється адвокату не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту

3. Вимоги до запиту

3.1. До змісту

3.1.1. не може стосуватися надання консультацій і роз'яснень положень законодавства

3.1.2. не може запитуватися інформація з обмеженим доступом і копії документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом

3.2. Обов'язкові додатки

3.2.1. посвідчена адвокатом копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

3.2.2. посвідчена адвокатом копія ордеру або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги

3.3. При запитуванні копій документів обсягом більш як десять сторінок

3.3.1. адвокат зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк

3.3.2. Розмір витрат визначається відповідно до граничних норм на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. N 740)

3.3.2.1. формат А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) - не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

3.3.2.2. формат А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) - не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

3.3.2.3. будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) - від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки