Словосполучення

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Словосполучення by Mind Map: Словосполучення

1. За будовою

1.1. Прості

1.1.1. Складаються з одного головного і одного залежного слова, не поширені.

1.1.1.1. Приклади-сміливий вчинок

1.2. Складні

1.2.1. Головне слово поширене іншим словом

1.2.1.1. Приклад-героїчний подвиг народу

2. Види словосполучень

2.1. Вільні

2.1.1. Обидва слова у словосполученні виступають різними членами речення

2.1.1.1. Приклад-у справжній дружбі

2.2. Синтаксично нероздільні

2.2.1. Головне і залежне слова виступають одним членом речення

2.2.1.1. Приклад-три учні відстали в поході

2.3. Фразеологічні

2.3.1. Словосполучення виражене фразеологізмом і виступає одним членом речення

2.3.1.1. Приклад-я почувався, наче не в своїй тарілці

3. Типи словосполучень за значенням головного слова

3.1. Іменникове

3.1.1. Спосіб вираження головного слова-іменник

3.1.1.1. Приклад-чудова хустка

3.2. Прикметникове

3.2.1. Спосіб вираження головного слова-прикметник

3.2.1.1. Приклад-червоний від хвилювання

3.3. Числівникове

3.3.1. Спосіб вираження головного слова-числівник

3.3.1.1. Приклад-два зошити

3.4. Займенникове

3.4.1. Спосіб вираження головного слова-займенник

3.4.1.1. Приклад-дещо незрозуміле

3.5. Дієслівне

3.5.1. Спосіб вираження головного слова-дієслово

3.5.1.1. Приклад-ходити на гурток

3.6. Прислівникове

3.6.1. Спосіб вираження головного слова-прислівник

3.6.1.1. Приклад-далеко в лісі

4. Види зв'язку слів у словосполученні

4.1. Узгодження

4.1.1. Залежне слово вживається у тому ж роді, числі й відмінку що й головне.

4.1.1.1. Приклад: невеликий твір

4.2. Керування

4.2.1. Головне слово керує залежним, яке приєднується до головного за допомогою, або без нього.

4.2.1.1. Приклад: підійшов до берези

4.3. Прилягання

4.3.1. Залежне слово зв'язане з головним лише за змістом.

4.3.1.1. Приклад: приплив швидко