Get Started. It's Free
or sign up with your email address
План by Mind Map: План

1. Урок 1. / 13.10.2015 Добре дошли в света на уеб!

1.1. Отговори на някои въпроси

1.2. Проект по който ще работим

2. Урок 3. / 20.10.2015 Прилагане и допълване на наученото

2.1. Структура на страница

2.2. Допълнителни елементи по страницата

3. Урок 4. / 23.10.2015 В какво се превръща “уеб” и каква роля има HTML в този процес?

3.1. Семантиката в уеб - HTML 5

3.2. Ресурси и други уроци

4. Урок 8. / 06.11.2015 Какво още можем да научим и ще се видим ли на следващия курс!

4.1. Нови елементи при HTML 5

4.2. Нови възможности за уеб разработки

4.3. Какво още за HTML и CSS

5. Урок 7. / 3.11.2015 Как CSS 3 променя играта във фронтенд-а?

5.1. Новостите при CSS 3

5.2. Защо се появи и какво може да правим с него?

6. Урок 6. / 30.10.2015 Основни възможности на CSS

6.1. Форматиране на текст

6.2. Поведение и позициониране на елементите

6.3. Свойства

7. Урок 5. / 27.10.2015 Въведение в CSS основни понятия и как се преобразява една уеб страница

7.1. CSS - какво е, как се прави, примери

7.2. Какво трябва да знаем преди да започнем

7.3. Какво може CSS на практика

8. Урок 2. / 16.10.2015 Въведение в HTML основни понятия и как е свързано всичко в една уеб страница

8.1. Какво представлява една уеб страница

8.2. Елементи и видове елементи