Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

План by Mind Map: План
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

План

Урок 1. / 13.10.2015 Добре дошли в света на уеб!

Отговори на някои въпроси

Проект по който ще работим

Урок 3. / 20.10.2015 Прилагане и допълване на наученото

Структура на страница

Допълнителни елементи по страницата

Урок 4. / 23.10.2015 В какво се превръща “уеб” и каква роля има HTML в този процес?

Семантиката в уеб - HTML 5

Ресурси и други уроци

Урок 8. / 06.11.2015 Какво още можем да научим и ще се видим ли на следващия курс!

Нови елементи при HTML 5

Нови възможности за уеб разработки

Какво още за HTML и CSS

Урок 7. / 3.11.2015 Как CSS 3 променя играта във фронтенд-а?

Новостите при CSS 3

Защо се появи и какво може да правим с него?

Урок 6. / 30.10.2015 Основни възможности на CSS

Форматиране на текст

Поведение и позициониране на елементите

Свойства

Урок 5. / 27.10.2015 Въведение в CSS основни понятия и как се преобразява една уеб страница

CSS - какво е, как се прави, примери

Какво трябва да знаем преди да започнем

Какво може CSS на практика

Урок 2. / 16.10.2015 Въведение в HTML основни понятия и как е свързано всичко в една уеб страница

Какво представлява една уеб страница

Елементи и видове елементи