Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

План by Mind Map: План
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

План

Урок 1. / 13.10.2015 Добре дошли в света на уеб!

Отговори на някои въпроси

Проект по който ще работим

Урок 3. / 20.10.2015 Прилагане и допълване на наученото

Структура на страница

Допълнителни елементи по страницата

Урок 4. / 23.10.2015 В какво се превръща “уеб” и каква роля има HTML в този процес?

Семантиката в уеб - HTML 5

Ресурси и други уроци

Урок 8. / 06.11.2015 Какво още можем да научим и ще се видим ли на следващия курс!

Нови елементи при HTML 5

Нови възможности за уеб разработки

Какво още за HTML и CSS

Урок 7. / 3.11.2015 Как CSS 3 променя играта във фронтенд-а?

Новостите при CSS 3

Защо се появи и какво може да правим с него?

Урок 6. / 30.10.2015 Основни възможности на CSS

Форматиране на текст

Поведение и позициониране на елементите

Свойства

Урок 5. / 27.10.2015 Въведение в CSS основни понятия и как се преобразява една уеб страница

CSS - какво е, как се прави, примери

Какво трябва да знаем преди да започнем

Какво може CSS на практика

Урок 2. / 16.10.2015 Въведение в HTML основни понятия и как е свързано всичко в една уеб страница

Какво представлява една уеб страница

Елементи и видове елементи