Українська мова, 8 клас

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Українська мова, 8 клас by Mind Map: Українська мова, 8 клас

1. За наявністю ускладнюючих компонентів

1.1. Ускладнене

1.2. Неускладнене

2. Пунктуація

2.1. Розділові знаки в простому реченні

3. Синтаксис

3.1. Речення

3.1.1. Складне

3.1.1.1. З різними видами зв'язку

3.1.1.1.1. З неоднорідними частинами

3.1.1.2. За наявністю чи відсутністю необхідних членів речення

3.1.1.2.1. Повне

3.1.1.2.2. Неповне

3.1.1.3. Безсполучникове

3.1.1.3.1. З однорідними частинами

3.1.1.4. Сполучникове

3.1.1.4.1. Складнопідрядне

3.1.1.4.2. Складносурядне

3.1.2. Просте

3.1.2.1. За метою висловлювання

3.1.2.1.1. Питальне

3.1.2.1.2. Спонукальне

3.1.2.1.3. Розповідне

3.1.2.2. За наявністю другорядних членів

3.1.2.2.1. Непоширене

3.1.2.2.2. Поширене

3.1.2.3. За наявністю головних членів

3.1.2.3.1. Односкладне

3.1.2.3.2. Двоскладне

3.1.2.4. За будовою

3.1.2.5. За інтонацією

3.1.2.5.1. Окличне

3.1.2.5.2. Неокличне

3.2. Словосполучення

3.2.1. Складні

3.2.2. Прості

4. Речення з однорідними членами

4.1. Однорідні члени речення

4.1.1. Безсполучниковий зв'зок

4.1.2. Змішаний зв'зок

4.1.3. Сполучниковий зв'язок

4.2. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

5. Речення із звертаннями, вставними словами

5.1. Вставні слова (словосполучення, речення)

5.1.1. Групи вставних слів за значенням

5.1.1.1. Емоційна оцінка мовця

5.1.1.2. Активізація уваги співрозмовника

5.1.1.3. Зв'зок між думками

5.1.1.4. Вказівка на джерело інформції

5.1.1.5. Упевненість чи невпевненість

5.2. Звертання

5.2.1. Непоширені

5.2.2. Поширені

6. Просте реченння

6.1. Неповне речення

6.2. Двоскладне речення

6.2.1. Підмет

6.2.2. Другорядні члени речення

6.2.3. Присудок

6.2.3.1. Способи вираження присудка

6.2.3.2. Будова присудка

6.2.3.2.1. Простий

6.2.3.2.2. Способи вираження предмета

6.2.3.2.3. Складений

6.3. Односкладне речення

6.3.1. Обставина

6.3.1.1. Місця

6.3.1.2. Причини

6.3.1.3. Мети

6.3.1.4. Наслідку

6.3.1.5. Допустова

6.3.1.6. Часу

6.3.1.7. Міри і ступеня

6.3.1.8. Способу дії

6.3.2. Означення

6.3.2.1. Прикладка

6.3.2.2. Неузгоджене

6.3.2.3. Узгоджене

6.3.3. Порівняльний зворот

6.3.4. Додаток

6.3.4.1. Непрямий

6.3.4.2. Прямий

7. Речення з відокремленими членами

7.1. Відокремлені обставини

7.2. Відокремлювальні уточнювальні члени

7.3. Відокремлені означення і прикладки

7.4. Відокремлені додатки