Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kärnkraftverk by Mind Map: Kärnkraftverk

1. Tjernobyl

1.1. var en allvarlig reaktorolycka i kärnkraftverket i Tjernobyl norr om Kiev i Ukraina som då tillhörde Sovjetunionen. Olyckan inträffade natten till lördagen den 26 april 1986 när en reaktor i utkanten av staden Pripjat förstördes genom en explosion och ett moln med radioaktiva partiklar spreds med vindarna över stora delar av Europa.

2. El

2.1. kärnkraftverk står för ungefär hälften av elen i sverige.

3. Hur många finns det i Sverige.

3.1. det finns 3 kärnkraftverk, alltså 10 kärnkraftsreaktorer.

4. Kostnaden.

4.1. en kWh kostar mellan 25-42 öre.

4.1.1. kärnkraftverken i sverige betalar i skatt ungefär 1 miljard

5. Hur ett kärnkraftverk kan påverkas.

5.1. De påverkas av tekniska och åldersmässiga brister, av naturkatastrofer och andra omvärldshändelser och av den mänskliga faktorn.

6. Miljön

6.1. De är gamla. De reaktorer som finns behöver ersättas inom en snar framtid.

6.2. just nu finns det ingen lösning som kan garantera att det sker. Att använda kärnkraft betyder att vi lämnar ett enormt problem till många framtida generationer.

6.2.1. alltså allt avfall som vi lämnar efter oss om hundra år. det är just det skälet till att vi borde fokusera oss mer på att använda mer miljö vänliga kraftverk

7. Nackdelar

7.1. det finns en liten chans att kärnkraftverket sprängs som Tjernobyl.

8. Risker

8.1. Fukushima-olyckan avser en serie haverier och utsläpp av radionuklider vid kärnkraftverket Fukushima I som följde på jordbävningen vid Tohoku och tsunamin den 11 mars 2011.

8.2. 70 år sen amerikaner släppte kärnvapen bomber över hiroshima där det finns fortfarande hög strålning.

9. Hur man hanterar avfallet.

9.1. Kärnkraft producerar avfall som är så radioaktivt att det måste förvaras åtskilt från människor, djur och natur i minst 100 000 år.

9.1.1. Kärnkraftsproducerad el ger i princip inga utsläpp till atmosfären.

10. FUNKTION

10.1. ett kärnkraftverk utvinns energi genom klyvning av atomkärnor. Processen kallas fission, och värmer vatten så att ånga bildas. Ångan driver en turbin som i sin tur driver en generator som producerar el.

11. Om man blir utsatt för radioaktiv strålning.

11.1. Radioaktiv strålning är ljudlös och luktlös. Den syns eller känns inte. Men inom en timme efter att du utsatts för radioaktiv strålning får du blödningar, diarré och feber. om man har utsatts för större mängder så dör man.

12. Fördelar

12.1. det är miljövänligt och ganska billigt.