Biomedyczne Podstawy Rozwoju

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biomedyczne Podstawy Rozwoju by Mind Map: Biomedyczne Podstawy Rozwoju

1. Adaptacja człowieka do zmieniających się warunków środowiska

1.1. Zdolności przystosowania (adaptacja)

1.1.1. umiejętność prowadzenia odpowiedniego trybu życia

1.1.2. wykształcenie korzystnych nawyków

1.1.3. ograniczenie konsumpcji pokarmów, których nadmiar wywiera niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka

1.1.4. bytowanie w nowych warunkach środowiskowych ( klimatycznych)

1.2. umiejętność maksymalnego ograniczenia kontaktów z czynnikami (fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi) , który szkodliwy wpływ na organizm człowieka został już udowodniony

2. Środowiskowe uwarunkowania zdrowia

2.1. w procesach matabolicznych organizm otrzymuje niezbędne dla życia i rozwoju energii, węglowodany i tłuszcze

2.2. otaczające człowieka środowisko może wywierać na niego wpływ

2.2.1. jako źródło czynników odżywczych

2.2.2. jako źródło pierwiastków i witamin niezbędnych do normalnego przebiegania procesów metabolicznych

3. Środowisko wewnętrzne człowieka

3.1. środowisko wewnętrzne organizmu człowieka jest tym, w którym rozgrywają się i przebiegają reakcje biochemiczne syntezy i rozkładu

3.2. Rola środowiska wewnętrznego

3.2.1. warunkuje w istotny sposób zdrowie człowieka.

3.2.2. od prawidłowego składu biochemicznego środowiska zależy prawidłowość przebiegu podstawowych reakcji chemicznych

4. Środowisko zewnętrzne człowieka

4.1. wszystko to co człowieka otacza, co z zewnątrz wpływa bezpośrednio lub pośrednio na jego organizm

4.2. wpływ środowiska zewnętrznego

4.2.1. modeluje środowisko wewnętrzne człowieka

4.2.2. wpływa mutacyjnie na chromosomy

4.2.3. warunkuje jakość produktów spożywczych

4.2.4. warunkuje jakość

4.2.4.1. powietrza

4.2.4.2. wody pitnej

4.2.4.3. witamin

4.2.4.4. pierwiastków toksycznych