Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Biomedyczne Podstawy Rozwoju by Mind Map: Biomedyczne Podstawy Rozwoju
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Biomedyczne Podstawy Rozwoju

Adaptacja człowieka do zmieniających się warunków środowiska

Zdolności przystosowania (adaptacja)

umiejętność maksymalnego ograniczenia kontaktów z czynnikami (fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi) , który szkodliwy wpływ na organizm człowieka został już udowodniony

Środowiskowe uwarunkowania zdrowia

w procesach matabolicznych organizm otrzymuje niezbędne dla życia i rozwoju energii, węglowodany i tłuszcze

otaczające człowieka środowisko może wywierać na niego wpływ

Środowisko wewnętrzne człowieka

środowisko wewnętrzne organizmu człowieka jest tym, w którym rozgrywają się i przebiegają reakcje biochemiczne syntezy i rozkładu

Rola środowiska wewnętrznego

Środowisko zewnętrzne człowieka

wszystko to co człowieka otacza, co z zewnątrz wpływa bezpośrednio lub pośrednio na jego organizm

wpływ środowiska zewnętrznego