Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Biomedyczne Podstawy Rozwoju by Mind Map: Biomedyczne Podstawy Rozwoju
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Biomedyczne Podstawy Rozwoju

Adaptacja człowieka do zmieniających się warunków środowiska

Zdolności przystosowania (adaptacja)

umiejętność prowadzenia odpowiedniego trybu życia

wykształcenie korzystnych nawyków

ograniczenie konsumpcji pokarmów, których nadmiar wywiera niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka

bytowanie w nowych warunkach środowiskowych ( klimatycznych)

umiejętność maksymalnego ograniczenia kontaktów z czynnikami (fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi) , który szkodliwy wpływ na organizm człowieka został już udowodniony

Środowiskowe uwarunkowania zdrowia

w procesach matabolicznych organizm otrzymuje niezbędne dla życia i rozwoju energii, węglowodany i tłuszcze

otaczające człowieka środowisko może wywierać na niego wpływ

jako źródło czynników odżywczych

jako źródło pierwiastków i witamin niezbędnych do normalnego przebiegania procesów metabolicznych

Środowisko wewnętrzne człowieka

środowisko wewnętrzne organizmu człowieka jest tym, w którym rozgrywają się i przebiegają reakcje biochemiczne syntezy i rozkładu

Rola środowiska wewnętrznego

warunkuje w istotny sposób zdrowie człowieka.

od prawidłowego składu biochemicznego środowiska zależy prawidłowość przebiegu podstawowych reakcji chemicznych

Środowisko zewnętrzne człowieka

wszystko to co człowieka otacza, co z zewnątrz wpływa bezpośrednio lub pośrednio na jego organizm

wpływ środowiska zewnętrznego

modeluje środowisko wewnętrzne człowieka

wpływa mutacyjnie na chromosomy

warunkuje jakość produktów spożywczych

warunkuje jakość, powietrza, wody pitnej, witamin, pierwiastków toksycznych