Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ZDROWIE by Mind Map: ZDROWIE
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ZDROWIE

czynniki genetyczne i środowiskowe

prowidłowy skład biochemiczny

harmonia i równowaga

środowisko wewnętrzne organizmu, biochemiczne procesy wzrostu komórek, takanek, narządów, namnażanie komórek, tkanek, narządów, kształtowanie czynności komórek, tkanek, narządów, mechanizmy osobniczej obronności immunologicznej reaktywności organizmu

środowisko zewnętrzne organizmu, sprawność psychiczna, fizyczna, społeczna, gleba, woda, powietrze, rosliny, zwierzeta, inni ludzie

czynniki ekologiczne

wpływ człowieka na degradację i zanieczyszczenie otaczającego środowiska

świadome

nieświadome

konsekwencje, zmiany kulturowe, zwyczajowe i żywieniowe,, uzależnienia, zakarzenia drobnoustrojami chorobotwórczymi

czynniki warunkujące zdrowie

genetyczne

predyspozycja dziedziczno-rodzinna

adaptacyjne

predyspozycja do obrony przed chorobami

podatność na zachorowania na określone choroby

zagrożenia (mutageny środowiskowe)

rtęć i jej związki

detergenty

pestycydy

dym papierosowy

metabolity grzybów i pleśni

barwniki do włosów

rospuszczalniki, i inne produkty przemysłu chemicznego