Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZDROWIE by Mind Map: ZDROWIE

1. czynniki genetyczne i środowiskowe

1.1. prowidłowy skład biochemiczny

1.2. harmonia i równowaga

1.2.1. środowisko wewnętrzne organizmu

1.2.1.1. biochemiczne procesy wzrostu komórek, takanek, narządów

1.2.1.2. namnażanie komórek, tkanek, narządów

1.2.1.3. kształtowanie czynności komórek, tkanek, narządów

1.2.1.4. mechanizmy osobniczej obronności immunologicznej reaktywności organizmu

1.2.2. środowisko zewnętrzne organizmu

1.2.2.1. sprawność psychiczna, fizyczna, społeczna

1.2.2.1.1. gleba, woda, powietrze

1.2.2.1.2. rosliny, zwierzeta, inni ludzie

2. czynniki ekologiczne

2.1. wpływ człowieka na degradację i zanieczyszczenie otaczającego środowiska

2.1.1. świadome

2.1.2. nieświadome

2.1.3. konsekwencje

2.1.3.1. zmiany kulturowe, zwyczajowe i żywieniowe,

2.1.3.2. uzależnienia

2.1.3.3. zakarzenia drobnoustrojami chorobotwórczymi

3. czynniki warunkujące zdrowie

3.1. genetyczne

3.1.1. predyspozycja dziedziczno-rodzinna

3.2. adaptacyjne

3.2.1. predyspozycja do obrony przed chorobami

3.2.2. podatność na zachorowania na określone choroby

4. zagrożenia (mutageny środowiskowe)

4.1. rtęć i jej związki

4.2. detergenty

4.3. pestycydy

4.4. dym papierosowy

4.5. metabolity grzybów i pleśni

4.6. barwniki do włosów

4.7. rospuszczalniki, i inne produkty przemysłu chemicznego