Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ZDROWIE by Mind Map: ZDROWIE
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ZDROWIE

czynniki genetyczne i środowiskowe

prowidłowy skład biochemiczny

harmonia i równowaga

czynniki ekologiczne

wpływ człowieka na degradację i zanieczyszczenie otaczającego środowiska

czynniki warunkujące zdrowie

genetyczne

adaptacyjne

zagrożenia (mutageny środowiskowe)

rtęć i jej związki

detergenty

pestycydy

dym papierosowy

metabolity grzybów i pleśni

barwniki do włosów

rospuszczalniki, i inne produkty przemysłu chemicznego