Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Wychowanie by Mind Map: Wychowanie
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wychowanie

Wychowanie - to całość zamierzonych oddziaływań środowiska społecznego, przyrodniczego na jednostkę, trwające całe życie. Oddziaływanie to ma wpływ na stosunek jednostki do otaczającego świata, kształtowanie się systemu wartości, norm, celu życia. W pedagogice istnieją definicje, które kładą nacisk na celowe dokonywanie zmian w osobowiści człowieka pod wpływem czynników zewnętrznych. Jednostka stanowi w nich przedmiot oddziaływań. Druga grupa definicji mówi o wychowaniu indywidualnym, czyli wspomaganiu rozwoju jednostki poprzez pobudzanie do działania, ale pośrednio, wpływając nie na wychowanka lecz na warunki w których działa. Wychowanie przekazuje jednostkom dziedzictwo kulturowe, wzory zachowań - utrzymuje ciągłość kulturową społeczeństw, a jednocześnie przygotowuje do uczestnictwa i przekształcania rzeczywistości społecznej. Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie osobowości wolnej, która kierując się własną wolą, dokonywać będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami oraz funkcjonować w środowisku, którego jest ogniwem.

obywatelskie

nurt instrumentalny (umysłowy)

kształtuje atrybuty wiedzy, społecznej, politycznej, prawnej, gospodarczej

nurt kierunkowy (moralny)

kształtujący postawy obywatelskie, w fazie pokoju, w fazie zagrożenia wojną, w fazie wojny, w fazie pomocy innym państwom

do życia w rodzinie

przygotowanie jednostki do założenia rodziny

uświadomienie konsekwencji zbliżeń fizycznych

uświadomienie konsekwencji założenia rodziny

wyznaczenie drogi postępowania w przypadku, problemów, narodzin członka rodziny, śmierci członka rodziny

przygotowanie jednostki do funkcjonowania w rodzinie

kształtowanie postaw prorodzinnych

wyrabianie umiejętności rozmowy z członkami rodziny

pogłębianie więzi rodzeństwa

zawodowe

pierwsza praca

szukanie pracy

odnalezienie się w nowym środowisku pracy

efektywna współpraca w grupie

radzenie sobie w sytuacjach stresowych

brak sukcesów w pracy

poradzenie sobie z trudnym szefem

radzenie sobie ze współpracowanikami

radzenie sobie z porażką

przygotowanie do zawodu

praktyki

staże

religijne

Wychowanie - to całość zamierzonych oddziaływań środowiska społecznego, przyrodniczego na jednostkę, trwające całe życie. Oddziaływanie to ma wpływ na stosunek jednostki do otaczającego świata, kształtowanie się systemu wartości, norm, celu życia. W pedagogice istnieją definicje, które kładą nacisk na celowe dokonywanie zmian w osobowiści człowieka pod wpływem czynników zewnętrznych. Jednostka stanowi w nich przedmiot oddziaływań. Druga grupa definicji mówi o wychowaniu indywidualnym, czyli wspomaganiu rozwoju jednostki poprzez pobudzanie do działania, ale pośrednio, wpływając nie na wychowanka lecz na warunki w których działa. Wychowanie przekazuje jednostkom dziedzictwo kulturowe, wzory zachowań - utrzymuje ciągłość kulturową społeczeństw, a jednocześnie przygotowuje do uczestnictwa i przekształcania rzeczywistości społecznej. Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie osobowości wolnej, która kierując się własną wolą, dokonywać będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami oraz funkcjonować w środowisku, którego jest ogniwem.

etyczno - moralne

w odniesieniu do eutanazji, w przypadku śpiączki, w przypadku cierpienia, w przypadku nieuleczalnej, przewlekłej choroby

w odniesieniu do aborcji, w przypadku zagrożenia życia matki, w przypadku gwałtu, w przypadku zagrożenia życia dziecka

w odniesieniu do samobójstwa

w odniesieniu do zabójstwa

tolerancja, w odniesieniu do innych wierzeń, w odniesieniu do innej orientacji seksualnej

orientacja religinja

prawosławna

katolicka

żydowska

greko - katolicka

islamska

buddyjska

judaizm

hinduizm

taoizm

w odniesieniu do seksualności człowieka

zbliżenia przed ślubem

przedłużający się konkubinat

fizyczne

gimnastyka korekcyjna

przewroty, przewrót w przód, przewrót w tył, przewrót w powietrzu

skoki, skok przez barana, skok przez kozła

zwis na drabinkach

skakanie na skakance

podciąganie na drążku

ćwiczenia z woreczkami, chwytanie woreczka w palce u nóg, ćwiczenie koordynacji - noszenie woreczka na głowie, ogólne ćwiczenia zręcznościowe z woreczkami

aerobik

ćwiczenia ze stepem

ćwiczenia na matach

taniec

lekkoatletyka

biegi, bieg przełajowy, bieg krótkodystansowy, bieg długodystansowy, bieg przez płotki

rzut piłką lekarską, rzut w tył - za głową, rzut w tył - miedzy nogami, rzut w dal

skoki, skok w dal, skok w zwyż, skok o tyczce

sporty wodne

pływanie, żabką, krowlem, na plecach, delfinem, motylkiem

skoki do wody, skok do wody z trampoliny, skok do wody z miejsca

gry zespołowe, odbijanie piłki, gra w siatkówkę wodną

gry zespołowe

piłka nożna, tradycyjna, halowa

piłka ręczna

siatkówka

koszykówka

zbijak

paletki

tenis, stołowy, ziemny

taniec

towarzyski

nowoczesny