Wychowanie

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wychowanie by Mind Map: Wychowanie

1. obywatelskie

1.1. nurt instrumentalny (umysłowy)

1.1.1. kształtuje atrybuty wiedzy

1.1.1.1. społecznej

1.1.1.2. politycznej

1.1.1.3. prawnej

1.1.1.4. gospodarczej

1.2. nurt kierunkowy (moralny)

1.2.1. kształtujący postawy obywatelskie

1.2.1.1. w fazie pokoju

1.2.1.2. w fazie zagrożenia wojną

1.2.1.3. w fazie wojny

1.2.1.4. w fazie pomocy innym państwom

2. do życia w rodzinie

2.1. przygotowanie jednostki do założenia rodziny

2.1.1. uświadomienie konsekwencji zbliżeń fizycznych

2.1.2. uświadomienie konsekwencji założenia rodziny

2.1.3. wyznaczenie drogi postępowania w przypadku

2.1.3.1. problemów

2.1.3.2. narodzin członka rodziny

2.1.3.3. śmierci członka rodziny

2.2. przygotowanie jednostki do funkcjonowania w rodzinie

2.2.1. kształtowanie postaw prorodzinnych

2.2.2. wyrabianie umiejętności rozmowy z członkami rodziny

2.2.3. pogłębianie więzi rodzeństwa

3. zawodowe

3.1. pierwsza praca

3.1.1. szukanie pracy

3.1.2. odnalezienie się w nowym środowisku pracy

3.1.3. efektywna współpraca w grupie

3.1.4. radzenie sobie w sytuacjach stresowych

3.2. brak sukcesów w pracy

3.2.1. poradzenie sobie z trudnym szefem

3.2.2. radzenie sobie ze współpracowanikami

3.2.3. radzenie sobie z porażką

3.3. przygotowanie do zawodu

3.3.1. praktyki

3.3.2. staże

4. religijne

4.1. etyczno - moralne

4.1.1. w odniesieniu do eutanazji

4.1.1.1. w przypadku śpiączki

4.1.1.2. w przypadku cierpienia

4.1.1.3. w przypadku nieuleczalnej, przewlekłej choroby

4.1.2. w odniesieniu do aborcji

4.1.2.1. w przypadku zagrożenia życia matki

4.1.2.2. w przypadku gwałtu

4.1.2.3. w przypadku zagrożenia życia dziecka

4.1.3. w odniesieniu do samobójstwa

4.1.4. w odniesieniu do zabójstwa

4.1.5. tolerancja

4.1.5.1. w odniesieniu do innych wierzeń

4.1.5.2. w odniesieniu do innej orientacji seksualnej

4.2. orientacja religinja

4.2.1. prawosławna

4.2.2. katolicka

4.2.3. żydowska

4.2.4. greko - katolicka

4.2.5. islamska

4.2.6. buddyjska

4.2.7. judaizm

4.2.8. hinduizm

4.2.9. taoizm

4.3. w odniesieniu do seksualności człowieka

4.3.1. zbliżenia przed ślubem

4.3.2. przedłużający się konkubinat

5. fizyczne

5.1. gimnastyka korekcyjna

5.1.1. przewroty

5.1.1.1. przewrót w przód

5.1.1.2. przewrót w tył

5.1.1.3. przewrót w powietrzu

5.1.2. skoki

5.1.2.1. skok przez barana

5.1.2.2. skok przez kozła

5.1.3. zwis na drabinkach

5.1.4. skakanie na skakance

5.1.5. podciąganie na drążku

5.1.6. ćwiczenia z woreczkami

5.1.6.1. chwytanie woreczka w palce u nóg

5.1.6.2. ćwiczenie koordynacji - noszenie woreczka na głowie

5.1.6.3. ogólne ćwiczenia zręcznościowe z woreczkami

5.2. aerobik

5.2.1. ćwiczenia ze stepem

5.2.2. ćwiczenia na matach

5.2.3. taniec

5.3. lekkoatletyka

5.3.1. biegi

5.3.1.1. bieg przełajowy

5.3.1.1.1. bieg krótkodystansowy

5.3.1.1.2. bieg długodystansowy

5.3.1.2. bieg przez płotki

5.3.2. rzut piłką lekarską

5.3.2.1. rzut w tył - za głową

5.3.2.2. rzut w tył - miedzy nogami

5.3.2.3. rzut w dal

5.3.3. skoki

5.3.3.1. skok w dal

5.3.3.2. skok w zwyż

5.3.3.3. skok o tyczce

5.4. sporty wodne

5.4.1. pływanie

5.4.1.1. żabką

5.4.1.2. krowlem

5.4.1.3. na plecach

5.4.1.4. delfinem

5.4.1.5. motylkiem

5.4.2. skoki do wody

5.4.2.1. skok do wody z trampoliny

5.4.2.2. skok do wody z miejsca

5.4.3. gry zespołowe

5.4.3.1. odbijanie piłki

5.4.3.2. gra w siatkówkę wodną

5.5. gry zespołowe

5.5.1. piłka nożna

5.5.1.1. tradycyjna

5.5.1.2. halowa

5.5.2. piłka ręczna

5.5.3. siatkówka

5.5.4. koszykówka

5.5.5. zbijak

5.5.6. paletki

5.5.7. tenis

5.5.7.1. stołowy

5.5.7.2. ziemny

5.6. taniec

5.6.1. towarzyski

5.6.2. nowoczesny