Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wychowanie by Mind Map: Wychowanie
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wychowanie

Wychowanie - to całość zamierzonych oddziaływań środowiska społecznego, przyrodniczego na jednostkę, trwające całe życie. Oddziaływanie to ma wpływ na stosunek jednostki do otaczającego świata, kształtowanie się systemu wartości, norm, celu życia. W pedagogice istnieją definicje, które kładą nacisk na celowe dokonywanie zmian w osobowiści człowieka pod wpływem czynników zewnętrznych. Jednostka stanowi w nich przedmiot oddziaływań. Druga grupa definicji mówi o wychowaniu indywidualnym, czyli wspomaganiu rozwoju jednostki poprzez pobudzanie do działania, ale pośrednio, wpływając nie na wychowanka lecz na warunki w których działa. Wychowanie przekazuje jednostkom dziedzictwo kulturowe, wzory zachowań - utrzymuje ciągłość kulturową społeczeństw, a jednocześnie przygotowuje do uczestnictwa i przekształcania rzeczywistości społecznej. Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie osobowości wolnej, która kierując się własną wolą, dokonywać będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami oraz funkcjonować w środowisku, którego jest ogniwem.

obywatelskie

nurt instrumentalny (umysłowy)

kształtuje atrybuty wiedzy, społecznej, politycznej, prawnej, gospodarczej

nurt kierunkowy (moralny)

kształtujący postawy obywatelskie, w fazie pokoju, w fazie zagrożenia wojną, w fazie wojny, w fazie pomocy innym państwom

do życia w rodzinie

przygotowanie jednostki do założenia rodziny

uświadomienie konsekwencji zbliżeń fizycznych

uświadomienie konsekwencji założenia rodziny

wyznaczenie drogi postępowania w przypadku, problemów, narodzin członka rodziny, śmierci członka rodziny

przygotowanie jednostki do funkcjonowania w rodzinie

kształtowanie postaw prorodzinnych

wyrabianie umiejętności rozmowy z członkami rodziny

pogłębianie więzi rodzeństwa

zawodowe

pierwsza praca

szukanie pracy

odnalezienie się w nowym środowisku pracy

efektywna współpraca w grupie

radzenie sobie w sytuacjach stresowych

brak sukcesów w pracy

poradzenie sobie z trudnym szefem

radzenie sobie ze współpracowanikami

radzenie sobie z porażką

przygotowanie do zawodu

praktyki

staże

religijne

Wychowanie - to całość zamierzonych oddziaływań środowiska społecznego, przyrodniczego na jednostkę, trwające całe życie. Oddziaływanie to ma wpływ na stosunek jednostki do otaczającego świata, kształtowanie się systemu wartości, norm, celu życia. W pedagogice istnieją definicje, które kładą nacisk na celowe dokonywanie zmian w osobowiści człowieka pod wpływem czynników zewnętrznych. Jednostka stanowi w nich przedmiot oddziaływań. Druga grupa definicji mówi o wychowaniu indywidualnym, czyli wspomaganiu rozwoju jednostki poprzez pobudzanie do działania, ale pośrednio, wpływając nie na wychowanka lecz na warunki w których działa. Wychowanie przekazuje jednostkom dziedzictwo kulturowe, wzory zachowań - utrzymuje ciągłość kulturową społeczeństw, a jednocześnie przygotowuje do uczestnictwa i przekształcania rzeczywistości społecznej. Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie osobowości wolnej, która kierując się własną wolą, dokonywać będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami oraz funkcjonować w środowisku, którego jest ogniwem.

etyczno - moralne

w odniesieniu do eutanazji, w przypadku śpiączki, w przypadku cierpienia, w przypadku nieuleczalnej, przewlekłej choroby

w odniesieniu do aborcji, w przypadku zagrożenia życia matki, w przypadku gwałtu, w przypadku zagrożenia życia dziecka

w odniesieniu do samobójstwa

w odniesieniu do zabójstwa

tolerancja, w odniesieniu do innych wierzeń, w odniesieniu do innej orientacji seksualnej

orientacja religinja

prawosławna

katolicka

żydowska

greko - katolicka

islamska

buddyjska

judaizm

hinduizm

taoizm

w odniesieniu do seksualności człowieka

zbliżenia przed ślubem

przedłużający się konkubinat

fizyczne

gimnastyka korekcyjna

przewroty, przewrót w przód, przewrót w tył, przewrót w powietrzu

skoki, skok przez barana, skok przez kozła

zwis na drabinkach

skakanie na skakance

podciąganie na drążku

ćwiczenia z woreczkami, chwytanie woreczka w palce u nóg, ćwiczenie koordynacji - noszenie woreczka na głowie, ogólne ćwiczenia zręcznościowe z woreczkami

aerobik

ćwiczenia ze stepem

ćwiczenia na matach

taniec

lekkoatletyka

biegi, bieg przełajowy, bieg krótkodystansowy, bieg długodystansowy, bieg przez płotki

rzut piłką lekarską, rzut w tył - za głową, rzut w tył - miedzy nogami, rzut w dal

skoki, skok w dal, skok w zwyż, skok o tyczce

sporty wodne

pływanie, żabką, krowlem, na plecach, delfinem, motylkiem

skoki do wody, skok do wody z trampoliny, skok do wody z miejsca

gry zespołowe, odbijanie piłki, gra w siatkówkę wodną

gry zespołowe

piłka nożna, tradycyjna, halowa

piłka ręczna

siatkówka

koszykówka

zbijak

paletki

tenis, stołowy, ziemny

taniec

towarzyski

nowoczesny