Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH by Mind Map: PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH

ZDOLNOŚCI

OGÓLNE

SPECJALNE

TEMPERAMENT

HORMONY

CECHY TEMPERAMENTU

"WYMIARY", REAKTYWNOŚĆ/AKTYWNOŚĆ, NISKA, WYSOKA, CZAS REALIZOWANIA CZYNNOŚCI, SZYBKOŚĆ REAGOWANIA, TEMPO DZIAŁANIA, RYTMICZNOŚĆ

TYPY, SANGWINIK, silny, ruchliwy, FLEGMATYK, silny układ nerwowy, względna równowaga pobudzenia i hamowania przy małej ruchliwości, MELANCHOLIK, słaby typ układu nerwowego, słabe pobudzenie i hamowanie, nieznaczna przewaga pobudzenia, CHOLERYK, silny układ nerwowy z przewagą pobudzenia nad hamowaniem

Hipokrates, (460–377 p.n.e.)

Galen, ok. 130 - 200 n.e.

Pawłow, ur. 14 września 1849 w Riazaniu, zm. 27 lutego 1936 w Leningradzie