PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH by Mind Map: PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH

1. ZDOLNOŚCI

1.1. OGÓLNE

1.2. SPECJALNE

2. TEMPERAMENT

2.1. HORMONY

2.2. CECHY TEMPERAMENTU

2.2.1. "WYMIARY"

2.2.1.1. REAKTYWNOŚĆ/AKTYWNOŚĆ

2.2.1.1.1. NISKA

2.2.1.1.2. WYSOKA

2.2.1.2. CZAS REALIZOWANIA CZYNNOŚCI

2.2.1.2.1. SZYBKOŚĆ REAGOWANIA

2.2.1.2.2. TEMPO DZIAŁANIA

2.2.1.2.3. RYTMICZNOŚĆ

2.2.2. TYPY

2.2.2.1. SANGWINIK

2.2.2.1.1. silny, ruchliwy

2.2.2.2. FLEGMATYK

2.2.2.2.1. silny układ nerwowy, względna równowaga pobudzenia i hamowania przy małej ruchliwości

2.2.2.3. MELANCHOLIK

2.2.2.3.1. słaby typ układu nerwowego, słabe pobudzenie i hamowanie, nieznaczna przewaga pobudzenia

2.2.2.4. CHOLERYK

2.2.2.4.1. silny układ nerwowy z przewagą pobudzenia nad hamowaniem

2.2.3. Hipokrates

2.2.3.1. (460–377 p.n.e.)

2.2.4. Galen

2.2.4.1. ok. 130 - 200 n.e.

2.2.5. Pawłow

2.2.5.1. ur. 14 września 1849 w Riazaniu, zm. 27 lutego 1936 w Leningradzie