Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Edukacja by Mind Map: Edukacja

1. kształcenie

1.1. uczenie sie

1.1.1. samodzielne

1.1.2. z podrecznilów

1.1.3. poprzez naśladowanie

1.1.4. poprzez zabawę

1.1.5. pamieciowe

1.1.6. poprzez próby i błedy

1.1.7. rozwiązywanie problemów

1.2. nauczanie

1.2.1. nauczyciel

1.2.2. uczeń

2. wychowanie

2.1. umysłowe

2.1.1. pamieć

2.1.2. spostrzegawczość

2.1.3. uwaga

2.1.4. rozumowanie

2.2. fizyczne

2.3. moralne

2.4. estetyczne

3. szkoła

3.1. uczniowie

3.2. nauczycile

3.3. budynek

3.3.1. pracownie

3.3.2. boiska

3.3.3. stołówka

3.3.4. sale gimnastyczne