Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Edukacja by Mind Map: Edukacja
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Edukacja

dukacja - pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka, stosowane w następujących znaczeniach: proces zdobywania wiedzy, polega na zdobywaniu wiedzy w szkole lub poza nią. W Polsce edukacja podlega dwóm ministerstwom: Ministerstwu Edukacji Narodowej (MEN) i Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). pojęcie używane dla określenia stanu wiedzy danej osoby, społeczeństwa, narodu. W tym kontekście mówi się o dobrej lub złej edukacji, wystarczającej lub niewystarczającej. wychowanie (głównie pod względem umysłowym), wykształcenie, nauka kształcenie, ogół czynności i procesów mających na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie określonych cech i umiejętności

kształcenie

uczenie sie

samodzielne

z podrecznilów

poprzez naśladowanie

poprzez zabawę

pamieciowe

poprzez próby i błedy

rozwiązywanie problemów

nauczanie

nauczyciel

uczeń

wychowanie

umysłowe

pamieć

spostrzegawczość

uwaga

rozumowanie

fizyczne

moralne

estetyczne

szkoła

uczniowie

nauczycile

budynek

pracownie

boiska

stołówka

sale gimnastyczne