Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Edukacja by Mind Map: Edukacja
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Edukacja

dukacja - pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka, stosowane w następujących znaczeniach: proces zdobywania wiedzy, polega na zdobywaniu wiedzy w szkole lub poza nią. W Polsce edukacja podlega dwóm ministerstwom: Ministerstwu Edukacji Narodowej (MEN) i Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). pojęcie używane dla określenia stanu wiedzy danej osoby, społeczeństwa, narodu. W tym kontekście mówi się o dobrej lub złej edukacji, wystarczającej lub niewystarczającej. wychowanie (głównie pod względem umysłowym), wykształcenie, nauka kształcenie, ogół czynności i procesów mających na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie określonych cech i umiejętności

kształcenie

uczenie sie

samodzielne

z podrecznilów

poprzez naśladowanie

poprzez zabawę

pamieciowe

poprzez próby i błedy

rozwiązywanie problemów

nauczanie

nauczyciel

uczeń

wychowanie

umysłowe

pamieć

spostrzegawczość

uwaga

rozumowanie

fizyczne

moralne

estetyczne

szkoła

uczniowie

nauczycile

budynek

pracownie

boiska

stołówka

sale gimnastyczne