ยาเสพติด ร้ายกว่าที่คุณคิด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ยาเสพติด ร้ายกว่าที่คุณคิด by Mind Map: ยาเสพติด  ร้ายกว่าที่คุณคิด

1. อาการ

1.1. ต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจ

1.2. ร่างกายทรุดโทรม

1.3. ดื้อยา

1.4. อยากยา

2. ประเภทยาเสพติด

2.1. ประเภทกดประสาทส่วนกลาง(Depressants)

2.2. ประเภทกระตุ้นประสาท(Stimulants)

2.3. ประเภทหลอนประสาท(Hallucinogens)

2.4. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน(Mixed)

3. โทษของยาเสพติด

3.1. ด้านสุขภาพอนามัย

3.2. ด้านเศรษฐกิจ

3.3. ด้านสังคม

3.4. ด้านความมั่นคงของชาติ

4. การป้องกัน

4.1. ป้องกันตนเอง

4.2. ป้องกันครอบครัว

4.3. ป้องกันชุมชน

5. ยาเสพติดที่กำลังระบาดในขณะนี้

5.1. เฮโรอีน (Heroin)

5.1.1. เฮโรอีนผสม

5.1.2. เฮโรอีนผงสีขาว

5.2. แอมเฟตามีน (Amphetamine)

5.3. ยาไอซ์

5.4. กัญชา(Marijuana)

5.5. สารระเหย

5.6. เอ็กซิตาซี่(Ecstasy)

5.7. กระท่อม

5.8. ยาแก้ไอ

6. สาเหตุการติดยาเสพติด

6.1. ถูกชักชวน

6.2. ความกดดันในครอบครัว

6.3. ความจำเป็นในอาชีพบางอย่าง

6.4. ปัญหาเศรษฐกิจ

6.5. ปัญหาสิ่งแวดล้อม

6.6. ขาดความรู้เรื่องสารเสพติด