Pandangan Ibn Khaldun tentang Umran: tamadun yang merangkumi organisasi sosial dan budaya.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address