Pandangan Ibn Khaldun tentang Umran: tamadun yang merangkumi organisasi sosial dan budaya.

by lam chenglei 10/29/2015
1566