Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Oxi O=O by Mind Map: Oxi            O=O
4.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Oxi O=O

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Tính chất hóa học

Tác dụng với kim loại (trừ Au, Ag, Pt)

Tác dụng với phi kim (trừ halogen)

Tác dụng với hợp chất

Ứng dụng

Nhiên liệu tên lửa, thuốc nổ

Nhiên liệu hàn cắt kim loại

Y học

Công nghiệp hóa chất

Luyện thép

Tính chất vật lý

Khí không màu

không mùi

Không vị

Tan ít trong nước

Nặng hơn không khí

Vị trí và cấu tạo

Vị trí

Cấu hình e

Điều chế

Trong phòng thí nghiệm

Trong công nghiệp