МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА by Mind Map: МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

1. Тема магістерського дослідження

1.1. Визначення актуальних соціальних проблем

1.2. Сформування теми магістерського дслідження

1.3. Обгрунтування її актуальності

1.4. Затвердження теми магістерського дослідження

2. Оформлення магістерської роботи за вимогами

3. Теоретична частина

3.1. Опрацювання літературних джерел з даної проблематики

3.1.1. Збір інформації з даної проблеми

3.1.2. Вивчення та аналіз наукової та практичної інформації з теми дослідження

3.2. Складання плану написання першого розділу

3.3. Написання теоретичної частини

4. Категоріальний апарат дослідження

4.1. Визначення об'єкта дослідження

4.2. Визначення предмета дослідження

4.3. Визначення мети дослідження

4.4. Визначення завдань дослідження

5. Практична частина

5.1. Констатувальний експеримент

5.1.1. Визначення місця проведення дослідження

5.1.2. Визначення категорії клієнтів

5.1.3. Вибір методів та інструментів дослідження

5.1.4. Проведення опитування

5.1.5. Аналіз отриманих результатів

5.2. Тренінгова програма

5.2.1. Розробка тренінгової програми

5.2.2. Впровадження тренінгової програми

5.2.3. Опис тренінгової програми в параграфі

5.3. Формувальний експеримент

5.3.1. Проведення повторного опитування

5.3.2. Аналіз та порівняння результатів

6. Захист магістерського дослідження

6.1. Складання доповіді

6.2. Створення презентації

6.3. Виступ