Management of Techology

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Management of Techology by Mind Map: Management of Techology

1. Assessmenttool

2. Research & Development

2.1. Octrooien

2.1.1. Triz

2.1.1.1. Presentatie

2.2. Patenten

2.2.1. David Harry

3. Innovatie

3.1. Open vs gesloten model

3.2. Productontwikkeling

3.2.1. Buijs en Valkenburg

3.2.2. Stage-gate model

3.2.3. QFD

3.3. Productieontwikkeling

4. Literatuurstudie

4.1. Handleiding

4.2. Opdrachtformulier

5. Productiemanagement

5.1. Presentatie

5.2. Historisch perspectief

6. Kennismanagement

6.1. Nonaka, Takeuchi: De kenniscreërende onderneming

6.2. Dany Jacobs: Spel en discipline

7. Verwerven Technologieproject

8. WoP

8.1. Opdrachtformulier

9. Uitvoeren Technologieproject

10. QFD of BTR opstellen

11. Procesbeheersing

11.1. Hardjono: Processen

12. Projectmanagement