Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ASIA by Mind Map: ASIA

1. 1. La música a la Xina

1.1. 1.1 Característiques musicals

1.1.1. Ritme

1.1.1.1. el ritme és generalment regular, encara que en certes parts de l'òpera xinesa, tradicionalment basades en vells relats d'herois i contes sobrenaturals, com els recitatius, trobem un ritme més lliure.

1.1.2. Textura

1.1.2.1. predomina la textura monofònica

1.1.3. Melodia

1.1.3.1. la major part de la música antiga xinesa es basa en l'escala pentatònica

1.1.4. Instrumenta

1.1.4.1. tradicionalment es classifiquen en funció dels materials emprats en la seua construcció: metall, pedra, seda, bambú, carabassa, argila, cuir i fusta.Sheng.

1.1.4.1.1. corda

1.1.4.1.2. Vent

1.1.4.1.3. Percussió

1.2. La música xinesa és tan antiga com la seua civilització; ja en el s. XII a.C., la música tenia una consideració social tan alta, que constituïa una de les quatre matèries que els fills del nobles i els prínceps estaven obligats a estudiar. La cultura xinesa creia en la influència del so sobre l'harmonia de l'univers. Prova d'això és que una de les obligacions més importants del primer emperador de cada nova dinastia era la de determinar i establir unes regles per a la tradició musical de la dinastia

2. 2. La música a l'Índia

2.1. De la mateixa manera que no hi ha una llengua única a l'Índia, tampoc hi ha una identitat musical única, a pesar de l'àmplia gamma d'estils i tradicions musicals que recull, aquesta música es remunta milers d'anys, als temps dels Cants de la Veda, encara que ha aconseguit la seua forma actual durant els últims 400 o 500 anys.

2.2. 2.1 Característiques musicals

2.2.1. Ritme

2.2.1.1. melodies per a solista o a l'uníson, amb ús freqüent d'un so sostingut o pedal, on se li atorga més importància al ritme, donen a aquest tipus de música un color especial.

2.2.2. Melodia

2.2.2.1. sistema melòdic dels raga, una espècie d'escala en què, hi ha una nota predominant a la qual se subordinen les restants . Existeixen diferents tipus de raga, en funció de determinades hores del dia o estacions concretes de l'any.

2.2.3. Instruments

2.2.3.1. Corda

2.2.3.1.1. instrument de corda puntejada, d'un metre de longitud, amb 22 trasts i 19 cordes, cos de carabassa, utilitzat per realitzar escales raga.

2.2.3.2. Vent

2.2.3.2.1. el pungi és un dels més característics. Està format per 2 tubs i l'empren molt els encantadors de serps.

2.2.3.3. Percussió

2.2.3.3.1. destaca la taula, formada per 2 tambors amb que es marca la pulsació de la peça que s'interpreta