Kärnkraftverk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kärnkraftverk by Mind Map: Kärnkraftverk

1. Teknik

1.1. i ett kärnkraftverk utvinnas energi genom klyvling av atomkärnor. Processen kallas fission och värmer vatten så långt ångan bildas. Ångan driver en turbin som sen driver en generator som producerar el.

2. hur många kraftverk

2.1. Det finns tre kärnkraftverk i Sverige som producerar el.

3. Kostnad

3.1. Det kostar cirka 20 öre/kWh. I dessa kostnader ingår drift/underhåll, kapital, kärnbränsle, effektskatt och avgifter för att ta hand om det radioaktiva avfallet.

4. negativt

4.1. Uranbrytningen medför stora skador på natur och miljö. Halterna av uran är låga och malmen bryts i dagbrott vilket orsakar sår i naturen. Gruvarbetarna drabbas av cancer i större utsträckning än normal

5. Risker

5.1. Det värsta som kan hända är naturligtvis att de farliga ämnena inne i kärnkraftverket av någon anledning kommer ut

6. Miljö

6.1. Omkring hälften av den el som används i Sverige kommer från kärnkraft. Framställningen av bränsle orsakar störst miljöpåverkan, medan driften av kärnkraftverk för med sig näst intill inga utsläpp av växthusgaser.

7. Posetivt

7.1. Med kärnkraft slipper man utsläpp av växthusgaser och utsläpp av skadliga gaser i atmosfären.