Missie: zelfbewust; goede gediplomeerd burgers als ambassadeurs van het Optima Forma College

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Missie: zelfbewust; goede gediplomeerd burgers als ambassadeurs van het Optima Forma College by Mind Map: Missie: zelfbewust; goede gediplomeerd burgers als ambassadeurs van het Optima Forma College

1. Visie Soort onderwijs

1.1. VMBO

1.2. Havo

1.3. Vwo

2. Visie manier van lesgeven

2.1. Klassikale lessen

2.1.1. elementen lessen: algemene ontwikkeling op vakgebied; inzicht verkrijgen; parate kennis op doen; praktische toepassing van het vak

2.2. Projecten en excursies

2.2.1. Om geleerde theorie toe te passen in de praktijk. Een deel vind plaats in groepjes om leerlingen ook ruimte te geven verantwoordelijkheid, teamwerken en zelfstandigheid te ontwikkelen

2.3. Extra lessen op interesse gebieden/ talentontwikkeling (onderzoek; techniek; communicatie (taal en journalistiek); organisatie (evenementen) eventueel begeleid door praktijkdocenten/ gastdocenten

2.4. Werken in teams waarin alle docenten van 1 of 2 leerjaren zitten

3. Visie cultuur & identiteit

3.1. Week- en dagopeningen en Bijbelstudiemogelijkheden

3.2. Respect voor de naaste en de leefomgeving zijn belangrijk: de ander en je omgeving behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden of anders met rust laten

3.3. Er is een duidelijke gezagsverhouding in leerling/ docent. Docenten worden niet getutoyeerd door leerlingen en aangsproken met de achternaam

3.4. Social media wordt veelvuldig toegepast en is in veel gevallen nuttig en efficiënt. Er is concreet beleid gemaakt op het gebruik van social media en het gebruik van groepen voor schoolzaken/ vakinhoudelijke zaken.

4. Visie fysieke omgeving

4.1. De school is 'doorzichtig', heeft veel glaswerk en kent geen verborgen hoeken of ruimtes

4.2. Rondom school is de infrastructuur aangepast voor optimale verkeersveiligheid

4.3. De inrichting is kleurrijk en aan de kleuren zijn de verschillende afdelingen te herkennen

5. Visie kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid

5.1. Het aanbod in de kantine bestaat voornamelijk uit gezonde en biologische voeding en drank

5.2. De leerlingen worden uitgedaagd buiten de gebruikelijke gymlessen om deel te nemen aan extra sportieve of actieve activiteiten.

5.3. Voor het personeel geld een milieubewust en duurzaamheidsbeleid: paperless office, recyclen, afval scheiden, stimuleren duurzaam/ milieuvriendelijk vervoer

5.4. Competentie en kennisontwikkeling van docenten is deels verplicht en deels facultatief

6. Visie veiligheid

6.1. Er is een streng beleid op het gebruik van tabak, alcohol en andere verslavende middelen, die gezondheid en veiligheid in gevaar brengen

6.2. Er wordt toezicht gehouden door onderwijs ondersteunend personeel, maar ook teams van leerlingen uit de bovenbouw

6.3. Wij kennen een pestprotocol met zerotolerance beleid. Dit wordt streng gehandhaafd richting alle betrokken partijen

7. Visie identiteit

7.1. Het actief uitdragen van de Protestants Christelijke levensovertuiging

7.2. Wij willen aanspreekbaar zijn op onze identiteit

7.3. Week- en dagopeningen met hetzelfde thema voor alle klassen

7.4. Activiteiten afgestemd op onze identiteit en zingevend en vormend voor het dagelijks leven

7.5. Het vormen van de jongeren door hen vanuit het protestants christelijk geloof middels discussies en gesprekken weerbaar te maken als ze na de schoolloopbaan de maatschappij in gaan.

8. Visie passend onderwijs

8.1. Door met kleine onderwijsteams en vaste mentoren te werken hebben we goed zicht op de leerlingen

8.2. Snelle interventie wanneer er behoefte is aan ondersteuning of extra uitdaging.

8.3. Leerling Volg Systeem wat integraal zicht geeft op leerlingen en hun ontwikkelingen

8.4. Samenwerking met een vast team van externe deskundigen voor specifieke begeleiding

8.5. 2-4 contactmomenten met de ouders/ verzorgers op initiatief van de school

9. Visie op organisatie

9.1. De organisatiestructuur is plat met korte lijnen

9.2. Vergaderingen zijn beperkt tot het hoognodige en alleen al er iets te vergaderen valt, anders komt een vergadering te vervallen

9.3. Personeelsuitjes zijn afwisselend gericht op ontspanning, teambuilding, maatschappelijke betrokkenheid