Könyves Kálmán

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Könyves Kálmán by Mind Map: Könyves Kálmán

1. uralkodott: 1095-1116

2. külpolitika

2.1. pápapárti

2.1.1. keresztes hadakat beengedte Mo-ra

2.2. adriai hódítások

2.2.1. 1102. Horváto. királya

2.3. Dalmácia

2.3.1. bizánci uralkodó a velencei dózsénak adja

2.3.2. 1105. dalmát városok elfoglalása

2.4. orosz kapcsolatok

3. belpolitika

3.1. a trón kérdése

3.1.1. Álmossal való kapcsolat (testvér)

3.1.1.1. ellenségeskedés

3.1.1.2. dukátust kapta Álmos

3.1.1.2.1. 1107. felszámolja

3.1.1.3. Kálmán elleni szervezkedés

3.1.1.3.1. megvakíttatja Álmost és fiát, Bélát

3.1.2. 1105. Istvánt (fia) megkoronáztatja

3.2. törvények

3.2.1. 5 törvénykezési emlék

3.2.1.1. világi törvények

3.2.1.1.1. tarcali zsinat

3.2.1.2. egyházi törvények

3.2.1.2.1. zsidótörvény

3.2.1.2.2. I., II. zsinat

3.2.2. tartalma

3.2.2.1. tolvajlás

3.2.2.2. vándormozgalmak, kóborlás

3.2.2.3. birtokállomány

3.2.2.4. cölibátus kérdése

3.3. kultúra

3.3.1. "Kálmán-kori reneszánsz"

3.3.2. irodalmi élet fellendülése

3.3.2.1. István-legendák keletkezése

4. utód: II. István