Get Started. It's Free
or sign up with your email address
hardware by Mind Map: hardware

1. components del hardware

1.1. Font d'alimentació

1.2. Unitat de disc òptic

1.3. Dues targetes d'expansió i tres ranures

1.4. Unitat de disc dur

1.5. Un mòdul de RAM

1.6. Ratolí

1.7. Monitor

1.8. Placa principal

1.9. Microprocessador

1.10. teclat

2. definició

2.1. es refereix a totes les parts físiques d'un sistema informàtic; seus components són: elèctrics, electrònics, electromecànics i mecànics.