Recursos, impactes i riscos del medi ambient.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Recursos, impactes i riscos del medi ambient. by Mind Map: Recursos, impactes i riscos del medi ambient.

1. Els recursos

1.1. 1.1 Recursos naturals

1.1.1. Energètics

1.1.2. Hídric

1.1.3. Alimentaris

1.1.4. Matèries primeres minerals

1.1.5. Altres matèries primeres

1.1.6. Territori

1.2. 1.2 Recursos renovables i no renovables. Reserves

1.2.1. Recursos renovables

1.2.2. Recursos no renovables

1.3. 1.3 Ús consumptiu i ús no consumptiu dels recursos

1.3.1. Ús consumptiu dels recursos

1.3.2. Ús no consumptiu dels recursos

2. Els residus

2.1. 2.1 Casos especials

2.1.1. Residus líquids

2.1.2. Residus a l'atmosfera

2.2. 2.2 La capacitat d'assimilació del medi

3. Els impactes ambientals

3.1. 3.1 Detecció d'impactes ambientals. Indicadors

3.2. 3.2 Els impactes sobre el sistema humà

4. L'efecte dòmino

4.1. 4.1 Manifestacions sistèmiques dels impactes

5. Els riscos

5.1. 5.1 Classificació dels riscos

5.1.1. Naturals

5.1.2. Antròpics

5.1.3. Mixtos

5.2. 5.2 Els riscos tecnològics

5.3. 5.3 Altres riscos

5.3.1. Guerras

5.3.2. Accidents industrials

5.3.3. Incendis provocats

6. Impactes, riscos i recursos

6.1. Atmosfera

6.2. Efectes dels contaminants secundaris

6.3. Impactes globals sobre l'atmosfera

6.4. Detecció, prevenció i correció de la contaminació atmosfèrica

6.5. Riscos derivats de la dinàmica atmosfèrica