Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Perubatan Tradisional by Mind Map: Perubatan Tradisional

1. Jenis-Jenis Penyakit

1.1. Demam, Kancer dan Kencing Manis

2. Apakah bahan-bahan yang sering digunakan untuk membuat perubatan tradisional?

2.1. Bahagian-bahagian daripada tumbuhan seperti bunga, daun dan tangkal.

3. Bagaimanakah cara menggunakan bahan tersebut dalam perubatan tradisional?

3.1. Kita boleh memakan bahan-bahan tersebut ataupun kita boleh menggosok bahan itu di tempat yang tertentu

4. Apakah perbandingan antara perubatan tradisional dan perubatan barat?

4.1. Perubatan Barat selalunya dipreskrib oleh seorang doktor manakala perubatan tradisional senang untuk didapat.

5. Berikan contoh-contoh perubatan tradisional yang digemari atau masih digunakan oleh ahli keluarga.

5.1. Po Chai dan Sireh.