Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Кров by Mind Map: Кров

1. Форменні елементи 40%

1.1. Еритроцити 5 млн/мм3

1.1.1. транспорт

1.2. Лейкоцити 5-9 тис/мм3

1.2.1. захист

1.3. Тромбоцити 250 тис мм3

1.3.1. звертання крові

2. Плазма 60%

2.1. Міжклітинна речовина

2.1.1. Органічні речовини

2.1.1.1. Б Ж В

2.1.2. неорганічні речовини

2.1.2.1. Вода, солі

3. Транспорт

4. Регуляція гомеостаза

5. Регуляція температури тіла

6. Захист

7. Гуморальна регуляція