Get Started. It's Free
or sign up with your email address
My New Mind Map by Mind Map: My New Mind Map

1. magyar meg egyebek

1.1. népművelés

2. 6. osztály

3. Lúdas Matyi

3.1. Felvilágosodás

4. szófajok

4.1. alapszófajok

4.1.1. ige

4.1.2. névszók

4.1.3. névmások

4.1.4. igenevek

4.1.5. határozószók

4.2. viszonyszók

4.2.1. igekötők

4.2.2. kötőszók

4.2.3. módosítószók

4.3. mondatszók