Solcenergi

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Solcenergi by Mind Map: Solcenergi

1. Nackdelar

1.1. Den största nackdelen av solenergi är kostnaden för solceller. Solenergi kan endast producera el under dagtid. Det innebär ungefär hälften av varje dag så kan inte solcellerna producera energi för ditt hemmet.En lösning är batterier som lagrar energin tills nästa dag. Vädret kan påverka produceringen av solceller.

2. Fördelar

2.1. Solpaneler avger inga föroreningar, de enda föroreningar som produceras som ett resultat av solpaneler är tillverkningen av dessa produkter i fabriker. vissa förnybara bränslen t.ex. vindkraftverk kan vara medan solenergi producerar elektricitet mycket tyst. Är bäst att ha sol celler i rymden där inget påverkas.

3. El

3.1. en kwh kostar 30 öre - 1,35 kr

3.1.1. om ni frågar mig så tycker jag att det är dyrt men ändå effektivt och bra för miljön

4. Risker

4.1. det finns inga risker

5. Funktion

5.1. Solfångare på hus kan fånga in solenergi och omvandla den till värme. Vatten cirkulerar genom solfångaren och värms upp av solen. Värmen överförs direkt via en värmeväxlare till ett värmesystem

6. Miljön

6.1. Solenergin i sig är ej miljöfarlig men det som påverkar miljön är när solcellerna produceras

7. hur många finns det i Sverige

7.1. mellan 2300-3000 st anläggningar finns i Sverige

8. Kostnaderna

8.1. Ett komplett system med solfångare och ackumulatortank kostar från 40.000 till 80.000 kronor beroende på typ och storlek. Installation kostar i storleksordningen 10 000 kr

9. Historia

9.1. Människan har försökt att lista ut sätt att fånga ljus och värme från solens strålar i tusentals år. Historia solenergi är ganska lång, med början under 600-talet f. Kr