Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PROCES by Mind Map: PROCES

1. Nadogradnje i unaprjeđivanja sustava/procesa

2. Glavni proces

2.1. Podproces

2.1.1. 1.1. podproces podprocesa

2.1.2. 1.2.podproces podprocesa

2.2. Podproces

2.3. Podproces

2.4. ...

2.5. njačešći u nekom sustavu koji teku paralelno su: RAČUNOVODSTVO NABAVA PROIZVODNJA KONTROLA PRODAJA

3. Niz radnji i aktivnosti

3.1. Dopune i izmjene procesa

3.1.1. Ponovna analiza tržišta i korisnosti procesa/proizvoda

3.1.2. Ponovna analiza isplativosti

3.2. Financiranje

3.2.1. Planiranje financija

3.2.2. Planiranje prihoda i rashoda

3.2.3. Odobravanje isplata/uplata

3.2.4. Prodajni proces

3.2.4.1. upis klijenta

3.2.4.1.1. svi

3.2.4.2. dodjela djelatniku-odobrenje

3.2.4.2.1. administrator

3.2.4.2.2. moderator

3.2.4.3. odabir poslovne prilike

3.2.4.3.1. automatski s dodjelom djelatniku

3.2.4.4. kontakt

3.2.4.4.1. djelatnik

3.2.4.5. status

3.2.4.5.1. u tijeku

3.2.4.5.2. odbijen

3.2.4.5.3. odgoden

3.2.4.5.4. prodano

3.2.4.6. nastavak

3.2.4.6.1. slijedeća aktivnost nakon gotovog procesa

3.2.4.6.2. definiranje periodičkog procesa

3.3. Izrada (proizvodnja)

3.3.1. Programiranje

3.3.2. Testiranje/ kontrola

3.3.3. Ispravljanje

3.3.4. "Aktiviranje" / realizacija

3.3.5. Odabir programa

3.4. Vanjske suradnje (outsourcing) Tu se mogu tražiti razne usluge iz bilo kojeg područja radnji i aktivnosti u procesu, dakle od stvaranja/kreiranja ideje, preko financija, dopuna i izmjena procesa, izrade, do realizacije i prodaje

4. Metode modeliranja procesa

4.1. Metoda dekompozicije

4.1.1. Dijagram dekompozicije

4.1.2. Polegnuto stablo

4.1.3. Warnije-orr-ov dijagram

4.1.4. Kutije

4.1.5. Venov dijagram

5. Analiza

5.1. To je proces rastavljanja ili raščlanjivanja neke cjeline na njezine sastavne dijelove kako bi se otkrile njihova priroda,proporcije, funkcije,veze itd (Neufeldt 1991)

6. Ideja

6.1. Zamisao

6.1.1. Vizija

6.1.1.1. Nadahnuće

6.1.1.2. Mašta

6.1.1.3. Talent

6.1.2. Skica/shema vizije

6.2. Razmatranje zamisli

6.2.1. Provjera postojećih ideja ili patenata sličnog ili istog oblika i/ili namjene

6.2.2. Ispitivanje tržišta za potrebama tog procesa (ili u konačnici nekog proizvoda)

6.2.3. Analiza isplativosti projekta izrade

6.2.4. dizajniranje prototipa za pristupačnost korisnicima

6.3. Financiranje

6.3.1. Planiranje

6.3.2. Osiguranje (nabava) sredstava

6.3.3. Isplata za realizaciju

6.4. IIzvješće

6.4.1. Ukupan promet

6.4.2. Broj ponuda

6.4.3. Realizacija

6.4.4. Marketinška aktivnost

6.4.4.1. poziv

6.4.4.2. sastanak

6.4.4.3. sms

6.4.4.4. mail

6.4.5. Obračun provizije

7. Literatura: Pavlić, M., Jakupović, A., Čandrlić, S. Modeliranje procesa, Sveučilište u Rijeci, 2014.

8. RAZNOVRSNE DEFINICIJE ukupnost radnji koje se izvode da se dobije određeni rezultat (Anić 2002) skup povezanih aktivnosti i odluka, preko kojih elementi sustava ostvaruju dijelove cilja svojeg postojanja, a za njihovo su izvršenje potrebni određeni resursi i određeno vrijeme