Jakie znasz sposoby uszlachetnienia wyrobów papierowych?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jakie znasz sposoby uszlachetnienia wyrobów papierowych? by Mind Map: Jakie znasz sposoby uszlachetnienia wyrobów papierowych?

1. Prowadzone na maszynie papierniczej

2. Prowadzone na innej maszynie już po wytworzeniu papieru

2.1. Procesy uszlachetnienia wyrobów papierniczych

2.1.1. Zaklejanie

2.1.1.1. Zaklejanie powierzchniowe

2.1.1.1.1. Nakładanie odpowiedniej mieszaniny zaklejającej na powierzchnię wstęgi papieru

2.1.2. Barwienie powierzchniowe

2.1.3. powlekanie

2.1.3.1. Powlekanie mieszankami pigmentowo-klejowymi

2.1.3.1.1. Naniesienie na powierzchnię wstęgi papieru warstwy pigmentowo-klejącej

2.1.3.2. W Polsce

2.1.3.2.1. Papiery i tektury kredowe

2.1.3.2.2. Papiery i tektury powlekane

2.1.4. marszczenie