El petroli i el carbó: problemes i consequencies

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
El petroli i el carbó: problemes i consequencies by Mind Map: El petroli i el carbó: problemes i consequencies

1. El petroli

1.1. Origen

1.1.1. El Petroli es va formar fa milions d'anys a partir de la descomposició d'organismes vius

1.2. Llocs

1.2.1. mapa dels llocs

1.3. Obtenció

1.3.1. El petroli s'obté perforant el subsòl. Quan s'arriba a la bossa de petroli es bombeja fins a la superfície per ser refinat i transportat.

1.4. Ús

1.4.1. Querosè

1.4.2. Sabó i altres productes de netega personal

1.4.3. Detergent

1.4.4. Insecticida

1.4.5. benzina

1.4.6. Plàstic

1.4.7. Asfalt

1.5. Problemes ambientals

1.5.1. Els grans vaixells petrolífers vessen i contaminen el mar, com li va passar al Prestige el 2003

1.5.2. La combustió del petroli genera gasos toxics

1.5.3. Queda molt poc d'aquest bé escàs

1.5.4. No sabem que moltes coses porten petroli

1.6. Conseqüències

1.6.1. Hi ha marea negra i es moren aus

1.6.2. S'esta creant el forat a la capa d'ozó i això genera efecte hivernacle.

1.6.3. Els preus del petroli pujen molt

1.6.4. Ens posem malalts

2. El carbó

2.1. Origen

2.1.1. El carbó es va forfmar fa milons d'anys a partir d'organismes vius.

2.2. Llocs

2.2.1. mapa dels llocs

2.3. Obtenció

2.3.1. El carbó s'obté en mines

2.4. Ús

2.4.1. Energia tèrmica

2.4.2. Calefacció

2.4.3. Alumini

2.5. Problemes

2.5.1. Durant la seva combustió es produeix diòxid de carboni

2.5.2. Les centrals tèrmiques agafen l'aigua i la calenten

2.5.3. S'ha d'extreure a les mines

2.6. Conseqüències

2.6.1. Es crea efecte hivernacle

2.6.2. Els miners es fiquen malalts

2.6.3. L'aigua que aprofiten les centrals tèrmiques està calenta i aquesta calenta la terra