Petroli i Carbó

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Petroli i Carbó by Mind Map: Petroli i Carbó

1. Origen

1.1. Tipus

1.1.1. Origen

1.1.1.1. Tipus

1.1.1.1.1. . Carbó activat: Carboni amorf granular i en pols, caracteritzat per la seva elevada superfície especifica per la seva gran porositat. S'utilitza principalment com absorvent.

1.1.1.1.2. . Carbó bituminós: Varietat del carbó la constitució i propietats del qual són intremitjes entre l'antracita i el lignit.

1.1.1.1.3. . Carbó del petroli: Es produeix per la destil·lació del petroli, normalment no s'utilitza.

1.1.1.1.4. . Carbó d’origen vegetal: s'obté cremant fusta. Apilada en pilots coberts de fang, per evitar el contacte amb l'aire i aconseguir que la combustió sigui parcial.

1.1.1.1.5. .Carbó d'origen mineral: Carbó natural, sòlid combustible, de consistència terrosa, constituït per carboni amorf acompanyat d'hidrocarburs compostos orgànics complexes i materials inorgànics.

2. LLOCS

2.1. Petroli: Es pot trobar en grans quantitats a sota la superfície terrestre

2.1.1. També...

2.1.1.1. Les reserves petrolíferes es troben sota la superfície terrestre a centenars o a milers de metres de profunditat i per ubicar-les s'empren diverses metodologies geofísiques i geològiques ( geologia de superfície i subsuperficie , gravimetria , magnetometria , sísmica , etc. ) , fins a arribar a l'únic mètode directe que , són els Sondatges Exploratoris .

2.1.1.1.1. Pou petrolífic

2.2. Carbó:

2.2.1. També:

2.2.2. Il·lustrat:

3. OBTENCIÓ

3.1. El petroli s'extreu mitjançant la perforació d'un pou, amb torres de perforació.

3.1.1. També...

3.2. Carbó:

3.2.1. També...

4. ÚS

4.1. PETROLI: A la cuina d'una casa, la sala de calderes d'un edifici o en els cotxes que passen pel carrer : segur que algú està cremant un combustible petrolífer . Els usos dels derivats del petroli són variats : s'alimenten vehicles agrícoles , automòbils , avions , calefaccions , fàbriques , i en general gran part del que es mou en una ciutat.

4.1.1. Usos il:lustrats:

4.1.1.1. També...

4.2. CARBÓ:

4.2.1. Enllaços:

4.2.1.1. Més..

4.2.1.1.1. Crear tot tipus de plàstics, combustible ( benzina, diesel), pintures, són alguns usus del petroli i el carbó.

4.3. Crear tot tipus de plàstics, combustible, gasolina, dièsel i pintures, són alguns dels usos del petroli i el carbó.

5. PROBLEMES

5.1. Petroli:

5.1.1. 1- Cremar carbó contribueix a la pluja àcida y allibera grans quantitats de CO2

5.1.1.1. 2- La pol·lució (contaminació) de l'aire que resulta de cremar el carbó, representa un perill per a la salut, sobretot per a la gent amb enfermetats respiratories.

5.1.2. 3- Cremar combustibles fòssils fa que es desprengui molt de CO2 i aquest gas té un important efecte hivernacle.

5.1.2.1. 4-Vessaments de petroli durant el seu transport fan mal als éssers vius, i treuen oxigen de l'aigua.

5.1.3. 5- La forma d'extracció del petroli fen forats al terra per extreure'l fa malver el medi ambient.

5.1.3.1. 6- Cremar plàstics i utilitzar-los és dolent perquè el seu deteriorament duran masses anys i acumulem els residus en enormes vertaders de basura.

5.1.4. 7- Llocs contaminats fan que la fauna, sobretot les aus, que tenen contacte màxim per tot arreu, s'enverinin i morin intoxicades.

5.1.4.1. Aquí deixo més enllaços amb problemes

5.1.5. 8-

5.1.5.1. 9-

5.1.6. 10-

5.1.6.1. 11-

5.1.7. 12-

5.1.7.1. 13-

5.1.8. 14-

5.1.8.1. 15-

5.1.9. 16-

5.1.9.1. 17-

5.1.10. 18

5.1.10.1. 19-

5.2. Carbó:

5.2.1. https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n

5.2.2. 1-

5.2.3. 2-

5.2.4. 3-

5.2.5. 4-

5.2.6. 1- En el procés de combustió s'alliberan substàncies contaminants que s'aboquen al medi ambient i que porten efectes nocius com la pluja àcida, l'efecte hivernacle i la formació de smog , tres de les grans problemàtiques ambientals d'aquesta era.

6. CONSEQÜÈNCIES

6.1. Petroli:

6.1.1. 1- Empitjora l'escalfament global.

6.1.2. 2- Empitjora la salut a la gent amb malalties respiratòries i provoca tenir-les a altra gent.

6.1.3. 3- Causa l'escalfament global amb canvis de clima que podrien ser catastròfics.

6.1.4. 4- Provoca l'extinció i contaminació d'éssers vius

6.1.5. 5- Fer malver les zones de terra que estaran sense poder ser utilitzades molts anys.

6.1.6. 6- Fes més mal encara al medi ambient.

6.1.7. 7- Extinció de les aus i fauna d'aquí a uns anys

6.2. Carbó:

6.2.1. 1- Això provoca molta contaminació, per exemple l'efecte smog que està format pels fums dels combustibles, fan que si les persones ho respiran massa, tindran enfermetats relacionades amb els pulmons.

7. RESPOSTA Gran Pregunta

7.1. El carbó i el petroli són roques sedimentàries que formen els anomenats combustibles fòssils. Quines conseqüències està tenint l’ús massiu d’aquests combustibles?

7.1.1. Això està comportant la major contaminació mai vista. Entre l'efecte hivernacle, el smog, la pluja àcida, gasos que emitim,etc... que són provocats pels combustibles fòssils majoritàriament, estan causant l'anomenat escalfament global que ens comportarà greu problemes si seguim així. Aquest escalfament està provocant greus problemes al Pol Nord on el gel s'està desfent i els animals morint perquè el seu hàbitat no està com hauria d'estar. Si no fem un canvi radical i trobem la manera de solucionar això, d'aquí a uns anys l'aire estarà més contaminat del que està actualment, les aigües estaran brutes i el nivell del mar pujarà provocant inundacions a les zones costeres, la calor anirà augmentant cada vegada més i les ones de calor vindran més freqüentment i amb més intensitat, les sequíes i els incendis forestals seran més abundants, molts animals s'extinguiran... Com es pot veure hi ha moltes conseqüencies de l'escalfament global que provoca aquest canvi climàtic. Alguns d'aquests problemes ja han començat a passar segons la gent que ho estudia. Hem de trobar una solució o problemes molt greus ens passaran.