Právo a právní věda

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Právo a právní věda by Mind Map: Právo a právní věda

1. Aktuální otázky oboru

1.1. Právo Evropské unie

1.1.1. Zadržení téměř 36 mil padělků na hranicích EU

1.1.2. EU prodloužila protiruské sankce

1.1.3. Berlín a Brusel chtějí v Evropě vybudovat nadnárodní trh s elektřinou

1.1.4. Evropské IT firmy založily alianci

1.2. Otázky lidských práv

1.2.1. Porušování lidských práv imigrantů v Evropě

1.2.2. Írán odsouzen za masivní porušování lidských práv

1.2.3. Poslanecká imunita v průběhu soudního řízení

1.2.4. Špatná péče o důchodce

1.3. Právní otázky pracovního poměru

1.3.1. Vznik pracovního poměru

1.3.2. Vysílání pracovníků do zahraničí

1.3.3. Povinnosti zaměstnavatele

2. Pracoviště

2.1. Státní zastupitelsví

2.1.1. Netrestní řízení

2.1.2. Trestní řízenní

2.2. Ombudsman

2.2.1. Otakar Motejl

2.2.2. Sídlo v Brně

2.2.3. Anna Šabatová

2.3. Justice

2.3.1. Ústavní soud

2.3.2. Čtyřstupňová soudní soustava

2.4. Advokacie

2.4.1. Mediace

2.4.2. Česká advokátní komora

2.4.3. Etický kodex

2.5. Notářství

2.5.1. Notářská komora

2.5.2. Notářské zkoušky

2.6. Veřejná správa

2.6.1. Samospráva

2.6.1.1. Zájmová

2.6.1.1.1. Akademické obce

2.6.1.1.2. profesní

2.6.1.2. Územní

2.6.1.2.1. obce

2.6.1.2.2. kraje

2.6.2. Státní správa

2.6.2.1. státní fondy

2.6.2.2. veřejná stáž

2.6.2.3. ministerstva

3. Významné právní osobnosti

3.1. Zahraničí

3.1.1. Mario Conde

3.1.2. Allen Dulles

3.1.3. Christopher Darden

3.1.4. Tobias Asser

3.1.5. Walter Buch

3.1.6. Otto Ohlendorf

3.1.7. Jacob Grimm

3.1.8. Arthur Seyss-Inquart

3.1.9. Hans Frank

3.2. Česká republika

3.2.1. Adam Zvonař

3.2.2. Petr Polák

3.2.3. Igor Volný

3.2.4. Antal Stašek

3.2.5. Milena Holcová

3.2.6. Jitka Lenková

3.2.7. Jana Suchá

3.2.8. Emil Hácha

4. Literatura

4.1. Knihy

4.1.1. Nový občanský zákoník

4.1.2. Právní aspekty sebeobrany

4.1.3. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou (Jelínek, Jiří)

4.1.4. Praktikum z trestního práva (Jelínek, Jiří)

4.2. Časopisy

4.2.1. Jurisprudence

4.2.2. Ekologie a právo

4.2.3. Časopis pro právní vědu a právní praxi

4.2.4. Právník

4.2.5. Parlamentní zpravodaj

4.2.6. Ad notam

5. Katedry Právnické fakulty MU

5.1. Katedra práva životního prostředí

5.1.1. Basics of EU Enviromental Law

5.1.2. Zemědělské právo

5.1.3. Družstevní právo

5.1.4. Základy pozemkového práva

5.1.5. Základy práva životního prostředí

5.2. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení

5.2.1. European Labour Law

5.2.2. Právo sociálního zabezpečení

5.2.3. Pracovní právo

5.2.4. Pracovně právní vztahy v organizaci

5.2.5. Základy pracovního práva a sociálního zabezpečení v ES

5.3. Katedra finančního práva a národního hospodářství

5.3.1. Financování územních samospráv

5.3.2. Finanční právo v soudní praxi

5.3.3. Právní regulace zdanění majetku

5.3.4. Monetární politika a měnové právo

5.3.5. Daně a jejich správa v ČR a EU

5.4. Katedra obchodního práva

5.4.1. Soutěžní právo

5.4.2. Právo obchodních společností

5.4.3. Obchodní závazky

5.4.4. Základy obchodního práva

5.4.5. Právo cenných papírů

5.5. Katedra mezinárodního a evropského práva

5.5.1. Právo mezinárodního obchodu

5.5.2. Mezinárodní soudnictví

5.5.3. Mezinárodní ekonomické právo

5.5.4. Evropské mezinárodní právo soukromé

5.5.5. Evropské právo

5.6. Katedra trestního práva

5.6.1. Praktika z trestního práva pro vyšší justiční úředníky

5.6.2. Kriminologie

5.6.3. Kriminální vědy

5.6.4. Základy kriminalistiky

5.6.5. Trestní právo v evropském prostředí

5.7. Katedra občanského práva

5.7.1. Základy civilního procesu

5.7.2. Občanské právo hmotné

5.7.3. Právo duševního vlastnictví

5.7.4. Rodinné právo

5.7.5. Občanské právo I.

5.8. Katedra správní vědy a správního práva

5.8.1. Stavební právo

5.8.2. Veřejná správa

5.8.3. Právotvorba území samosprávy

5.8.4. Vybrané otázky správního procesu

5.8.5. Veřejná správa v ČR a v Evropě

5.9. Katedra dějin státu a práva

5.9.1. Dějiny římského státu, dějiny

5.9.2. Římské právo veřejné

5.9.3. Římské právo I.

5.9.4. Dějiny české veřejné správy

5.9.5. Evropské právní dějiny

5.10. Katedra ústavního práva

5.10.1. Politologie

5.10.2. Mezinárodně právní ochrana lidských práv

5.10.3. Ústavní právo

5.10.4. Úvod do státovědy

5.10.5. Evropské právo a ústavní právo

5.11. Katedra právní teorie

5.11.1. Filozofie pro právníky

5.11.2. Praktikum z teorie práva

5.11.3. Teorie práva

5.11.4. Sociologie práva

5.11.5. Akademické psaní