Lektorství německého jazyka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lektorství německého jazyka by Mind Map: Lektorství německého jazyka

1. Praxe

1.1. 3. semestr

1.1.1. Volitelné

1.1.1.1. Náslechová oborová praxe průběžná 1

1.2. 4. semestr

1.2.1. Povinné

1.2.1.1. Náslechová oborová praxe průběžná 2

1.3. 5. semestr

1.3.1. Povinné

1.3.1.1. Lektorská praxe

1.3.1.1.1. Příprava a evaluace

1.3.1.1.2. Lektorská praxe souvislá

2. Slavnostní akty

2.1. Imatrikulace

2.1.1. Pro studenty 1. ročníků prezenčního bakalářského a magisterského studia

2.1.2. Neveřejné

2.2. Promoce

2.2.1. Pro absolventy bakalářských, magisterských a navazujících studijních programů v prezenční i kombinované formě studia

2.2.2. Veřejné

3. Aktivity katedry

3.1. Publikace členů katedry

3.1.1. Korpusy a InterCorp (Káňa Tomáš)

3.1.2. Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen (Peloušková Hana)

3.2. Projekty

3.2.1. Rozvoj předmětu "Základy vědecké práce" (Wagner Roland)

3.2.2. Valenční rámce německých a českých sloves a jejich derivátů (Muzikant Mojmír)

3.3. Česko-německý paralelní korpus

3.3.1. Využití

3.3.1.1. Výzkum

3.3.1.2. Výuka

4. Uplatnění absolventů

4.1. Bakalářští absolventí

4.1.1. Lektor v mateřské škole

4.1.2. Práce lektora v rámci volnočasových aktivit

4.1.3. Lektor v jazykové škole

4.2. Magisterští absolventi

4.2.1. Zisk učitelské kvalifikace na základní škole

4.2.2. Zisk učitelské kvalifikace na střední škole

5. Studijní program - Specializace v pedagogice

5.1. Pedagogické asistenství pro ZŠ

5.1.1. Matematika

5.1.2. Přírodopis

5.1.3. Anglický jazyk a literatura

5.1.4. ...

5.2. Obory se zaměřením na vzdělávání

5.2.1. Výtvarná výchova

5.2.2. Speciální pedagogika

5.2.3. Český jazyk a literatura

5.2.4. ...

5.3. Lektorství cizího jazyka

5.3.1. Francouzský jazyk

5.3.2. Ruský jazyk

5.3.3. Německý jazyk

5.3.4. ...

6. Zahraniční pobyty

6.1. Erasmus+ praktické stáže

6.1.1. Německo

6.1.2. Rakousko

6.1.3. ...

6.2. Erasmus+ studijní pobyty

6.2.1. Německo

6.2.2. Rakousko

6.2.3. ...