Lag & Rätt

Tankekarta som 7B och 7D skapat tillsammans med mig.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lag & Rätt by Mind Map: Lag & Rätt

1. Domstolar

1.1. Rättegång

1.1.1. Vittne

1.1.1.1. Kallas av försvarsadvokat eller åklagare för att vittna om vad som hänt

1.1.2. Domare

1.1.2.1. Är ordförande i rättegången och ska se till att den går rätt till

1.1.2.2. Dömer tillsammans med nämndemän

1.1.3. Åklagare

1.1.3.1. Den som ska försöka bevisa att den tilltalade är skyldig

1.1.3.2. Leder brottsutredningar

1.1.3.3. Åtalar misstänkta om det finns bevis som kan leda till en fällande dom

1.1.4. Försvarsadvokat

1.1.4.1. Försvarar den tilltalade

1.1.5. Den tilltalade

1.1.5.1. Den som är åtalad och misstänkt för ett brott

1.1.6. Målsäganden

1.1.6.1. Den som utsatts för ett brott

1.1.7. Bevis

1.1.7.1. Föremål, fingeravtryck, DNA, vittnesmål eller annat som visar att den tilltalade är skyldig eller oskyldig

1.1.8. Indicier

1.1.8.1. Omständigheter som gör det troligt att den tilltalade är skyldig eller oskyldig

1.1.9. Påföljd

1.1.9.1. Straffpåföljd

1.1.9.1.1. Böter

1.1.9.1.2. Fängelse

1.1.9.2. Kriminalvården

1.1.9.3. Övriga påföljder

1.1.9.3.1. Villkorlig dom

1.1.9.3.2. Skyddstillsyn

1.1.9.3.3. Samhällstjänst

1.1.9.3.4. Kontraktsvård

1.1.9.3.5. Överlämnande till särskild vård

1.1.9.4. Avskaffade påföljder i Sverige

1.1.9.4.1. Dödsstraff (1921)

1.2. Rättssal

1.2.1. Lokalen där domstolen håller till

1.3. Jurister

1.4. Häkte

1.4.1. Misstänkta kan frihetsberövas genom domstolsbeslut i väntan på rättegång

1.5. Allmänna domstolar

1.5.1. Tingsrätt

1.5.2. Hovrätt

1.5.3. Högsta domstolen

1.6. Allmänna förvaltningsdomstolar

1.6.1. Förvaltningsrätt

1.6.2. Kammarrätt

1.6.3. Högsta förvaltningsdomstolen

1.7. Specialdomstolar

1.7.1. Arbetsdomstolen

1.7.2. Marknadsdomstolen

1.7.3. Patentbesvärsrätten

1.7.4. Försvarsunderrättelsedomstolen

2. Regler

2.1. Författningar

2.1.1. Lagar

2.1.1.1. Sveriges Rikes Lag

2.1.1.1.1. Grundlagarna

2.1.1.1.2. Miljöbalken

2.1.1.1.3. Brottsbalken

2.1.1.1.4. Trafikbrottslag

2.1.1.1.5. Luftfartslagen

2.1.1.1.6. Narkotikastrafflagen

2.1.1.1.7. Skollagen

2.1.1.1.8. Skatteförfarandelag

2.1.1.2. Lagboken

2.1.1.2.1. Balkar (delar)

2.1.1.3. Åldersgränser

2.1.1.3.1. 1 år

2.1.1.3.2. 6 år

2.1.1.3.3. 7 år

2.1.1.3.4. 11 år

2.1.1.3.5. 13 år

2.1.1.3.6. 15 år

2.1.1.3.7. 16 år

2.1.1.3.8. 18 år

2.1.1.3.9. 20 år

2.1.2. Förordningar

2.1.2.1. Trafikförordningen

2.1.2.1.1. Skyltar och trafikljus

2.1.2.1.2. Trafikregler

2.1.2.1.3. Förbjudet att köra mot rött

2.1.2.1.4. Högertrafik

2.1.3. Föreskrifter

2.2. Sportregler

2.2.1. Fotboll

2.2.2. Basket

2.2.3. Innebandy

2.3. Parkeringsregler

2.4. Vallbacksskolans ordningsregler

3. Polis

3.1. Utrustning

3.1.1. Pistol

3.1.2. Polisbil

3.1.3. Handbojor

3.1.4. Batong

3.1.5. Pepparspray

3.1.5.1. Ont

3.1.6. Hund

3.2. 114 14

3.3. Utreder brott

3.3.1. Förundersökning

3.3.1.1. Häkte

4. Brott

4.1. Brottslingar

4.2. Kriminalitet

4.2.1. Kriminella

4.3. Bryta mot lagen

4.4. Lagföring

4.4.1. Person har förklarats skyldig till ett brott

4.4.1.1. Av åklagare

4.4.1.1.1. Strafföreläggande

4.4.1.1.2. Åtalsunderlåtelse

4.4.1.2. Av polis eller tull

4.4.1.2.1. Ordningsbot

4.4.1.3. Av domstol

4.4.1.3.1. Fällande dom

4.5. Brottsoffer

5. Diktatur

6. Demokrati

6.1. Riksdagen

6.1.1. 349 platser

6.1.2. Riksdagsledamöter

6.1.3. Bestämmer lagar

6.1.4. Röstar på förslag (propositioner och motioner)

6.1.5. Kontrollerar regeringen

6.2. Regeringen

6.2.1. Ministrar

6.2.1.1. Departement

6.2.1.1.1. Justitiedepartementet

6.2.1.1.2. Finansdepartementet

6.2.2. Statsministern

6.2.3. Ger förslag till riksdagen (propositioner)

6.3. Kommunerna

6.3.1. Skolan

6.4. Rösträtt och fria val

6.4.1. Vart fjärde år

6.4.2. Val till

6.4.2.1. Riksdag

6.4.2.2. Kommunfullmäktige

6.4.2.3. Landstingsfullmäktige

6.4.2.4. Kyrkofullmäktige

6.4.3. Svenska medborgare som fyllt 18 år

6.4.3.1. Till kommunal- och landstingsval kan även utländska medborgare som bott en viss tid i Sverige ha rösträtt

6.4.3.2. Till kyrkofullmäktige får döpta medlemmar i Svenska Kyrkan rösta om de fyllt 16 år på valdagen.

6.5. Folkstyre

6.5.1. Detta är den svenska översättningen av det grekiska ordet

6.6. Rättigheter

6.7. Politik i Sverige

6.7.1. Partier

6.7.1.1. Riksdagspartier

6.7.1.1.1. Blått - höger

6.7.1.1.2. Rött - vänster

6.7.1.1.3. Övriga

6.7.1.2. Andra partier

6.7.1.2.1. Piratpartiet

6.7.1.2.2. Kalle Anka-partiet

7. 112

7.1. SOS Alarm - fara för liv, egendom eller miljö

7.1.1. Ambulans

7.1.2. Fjällräddning

7.1.3. Flygambulans

7.1.4. Flygräddning

7.1.5. Giftinformation

7.1.6. Jourhavande läkare

7.1.7. Jourhavande präst

7.1.8. Jourhavande tandläkare

7.1.9. Kommunal räddningstjänst

7.1.10. Miljöräddningstjänst till sjöss

7.1.11. Polis

7.1.12. Sjöräddning

7.1.13. Socialjour

7.1.14. Tullverket - tips om smuggling

8. Religioner

8.1. Världsreligionerna

8.1.1. Abrahamsreligionerna

8.1.1.1. Judendom

8.1.1.2. Kristendom

8.1.1.3. Islam

8.1.2. Hinduism

8.1.3. Buddhism

9. Normer

9.1. Oskrivna regler

9.2. Etik och moral

9.2.1. Rätt och fel

9.3. Hur man bör vara eller göra i olika sammanhang

10. FN

10.1. Barnkonventionen

10.2. De mänskliga rättigheterna

11. Gruppuppgiften år 7

11.1. Länk till själva uppgiften

11.2. Länkar till bra sidor för att lösa uppgifterna

11.2.1. Varför begår man brott?

11.2.2. Efter polisen fått veta...

11.2.3. Olika typer av brott

11.2.4. Lättläst om åklagarens jobb

11.2.5. Förundersökningen

11.2.6. Åtal

11.2.7. Vad händer under rättegången? (text)

11.2.8. Vad händer under rättegången? (animering)

11.2.9. En film om ett brott och en rättegång (24 min)

11.2.10. Digilär (läroboken på nätet)

11.3. Rättegångsskolan

11.4. Ordlista